mandag den 30. januar 2012

Red farmor

En hel del ældre har en kær og usund vane: de elsker at ryge. Rygningen udløser hjernens belønningssystem dopamin og giver dem en følelse af tryghed og velvære.

Mange ældre bor alene - 52 pct. af de 70+årige og 72 pct. af de 80+årige - og er derfor langt mere udsatte for at komme til skade eller omkomme i en dødsbrand.

25.000 80+årige skønnes at være moderat til svært demente. Sygdommen gør dem glemsomme og uopmærksomme. Er de rygere, kan de let tabe en glød, som ligger og ulmer, uden at de opdager det.


Ældres muligheder for at overleve brandskader er langt mindre end yngres. Det kan Brandsårsafdelingen på Rigshospitalet bekræfte.

Rygning i plejehjem

I 2007 trådte lov om røgfri miljøer i kraft – den som populært kaldes rygeloven. Loven tillader plejehjemsbeboere at ryge i deres egen bolig, men ikke på fællesarealerne.

Siden rygeloven blev gennemført i 2007, er antallet af brande, der skyldes gløder fra cigaretter eller piber, steget. Hvert år mister ældre beboere i plejehjem livet i dødsbrande. Det drejer sig om 11 mennesker i gennemsnit hvert år. Langt de fleste brande skyldes rygning. Typisk ved, at der går ild i de ældres seng eller tøj.

Der er gode initiativer rundt omkring i plejehjemmene:

  • Brandalarmer med kald direkte til beredskabstjenesten
  • Selvslukkende cigaretter
  • Rygeforklæder
  • Mobile sprinklere
  • Vandforstøvere over seng og yndlingsstol, som går i gang, når der er røg i rummet

Der er alt sammen fine initiativer, som skal udbredes meget mere!

Som en ny ting foreslår vi rygerum med udsugning og en glasvæg foran, så personalet hurtigt kan gribe ind, når en beboer falder hen med en tændt cigaret eller pibe.

Summa summarum, så skal både farmor og farfar reddes fra at omkomme i dødsbrande. Hvad enten de bor i plejehjem eller derhjemme: Sæt effektive brandalarmer op hos ældre mennesker – især dem, der bor alene. Tjek dem regelmæssigt . Lav rygerum i plejehjemmene.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar