Bloggerne


Ulrik Gerdes

Overlæge, dr. med. Center for Kvalitet, Region Syddanmark og
Lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.


Se hans cv. her: http://www.kliniskbiokemi.net/whois_ulrikgerdes.html


Ayhan Al Kole

Education
 

2012 - Present: Master degree programme in Medicine, Aarhus University,

2008 - 2012: B. Sc. in medicine, Aarhus University

2005 – 2008: High school, Scientific line, Holstebro Gymnasium

 2000 - 2005: Primary school, Birkelundskolen, Holstebro


Research experience

2013 - Research assistant, Ear-Nose-Throat Department, Aarhus University Hospital, Aalborg University

Ossicular Replacement Prosthesis after cholestatoma.

2012 - Research assistant, Ear-Nose-Throat Department, Aarhus university hospital, Aalborg University

I have examined the correlation in Partial and Total Ossicular Replacement Prosthesis (PORP/TORP) with ability to hear after surgery. We are working on finishing the article and publishing it. Poster published.

2012 - Research assistant, Organization of Danish Emergency Departments, Research center for Emergency Medicine, Aarhus University Hospital

A questionnaire-based study that evaluates the status of the reorganization with emphasis on physician attendance and recruitment problems in all the emergency departments in DK. - The article is published.
 

Clinical experience

2013 - Internship (4 weeks) at Aasiaat Hospital, Greenland
(psychiatry, general medicine, general surgery, Emergency medicine)

2013 - Internship (4 weeks) at Department of Anesthesiology - Aalborg University Hospital

2013 - Internship (8 weeks) at Department of Cardio, Thoracic and Vascular Surgery - Aalborg University Hospital

2013 - Internship (4 weeks) at Department of Emergency Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard University, Boston, USA

2013 - Internship (4 weeks) at Department of Surgery - Aarhus University Hospital and Herning hospital

2013 - Internship (2 weeks) at The Department of Urology - Holstebro hospital.

2013 - Internship (1 week) at Department of Oncology -  Herning Sygehus

2012 - Student/Assistant (2 weeks) at the Department of Emergency Medicine - Holstebro Sygehus.

2012 - Internship (8 weeks) at the Department of Medicne - Holstebro hospital

2012  - Internship (5 weeks) at the Department of Nephrology, Aarhus University hospital

2012 - Internship (1 week) at the Department of Hematology

2012 - Internship (1 week) at the Department of Clinical Biochemistry, Holstebro hospital

2012 - Internship (1 week) at the Department of Emergency Medicine, Holstebro hospital

2012 - Student/Assistant (70 hours) at the Department of Neurology, Aalborg hospital

2010 - Internship (3 weeks) at the Department of Orthopedic Surgery, Holstebro hospital

2010 - Internship (3 weeks) at the Department of Hematology, Holstebro hospital

2010 - Surgical assistant, Department of Orthopaedic Surgery, Holstebro hospital
Areas: hip and knee replacement, finger surgery and arthroscopy. 3 weeks, about 7 hours a day

2009 - Certified assistant, about 700 hours in managing critically ill patients in respirator,
The Association of Danish Medical Students (Forening af Danske lægestuderende, FADL)

Work experience

2009 - Teacher in First Aid Course for nurses at a, Nursing home in Holstebro (8 hours)

2008 – 2009 - Nursing assistant, Nursing Home Beringshaven, Holstebro Kommune. About 40 – 56 hours a week for 8 months .

2008 – 2009 - Teacher at primary school, Birkelundskolen, Holstebro Kommune (8 hours a week for 3 months).

2007 – 2008 - Private high school teacher, Holstebro Gymnasium (6 hours a week for 1 ½ years).
 
Courses

2013 - I have planned to take several courses in: Clinical Pharmacology, Understanding and analyzing Blood Chemistry, Orthopaedic Surgery.

2013 - Acute Medicine, FADL, Aarhus (2 x 4 hours).

2012 - Course in the Pathogenesis and Treatment of fluid and electrolyte imbalance, SOFAS Aarhus.

2012 - How to teach basic first aid for elementary school students, IMCC, Aarhus (2 x 8 hour).

2012 - Course in Clinical Radiology, FADL (5 hours).

2012  - Extended/advanced ECG course, FADL, Aarhus (4 hours).

2012 - ECG course (basic), FADL, Aarhus (2 x 4 hours).

2012 - Course in Vascular surgery technique, SAKS (3 hours).

2012 - Advanced suturing course, SAKS (3-hours).

2012 - Basic suturing course, SAKS (3 hours).

2012 - Course in practical emergency procedures, SATS, (6 hours).

2011 - Acute airway management SOFAS, Aarhus (2 hours).

2011 - Certified assistant in managing critically ill patients in respirator, FADL Aarhus, (7 x 8 hours).

2010 - Advanced First Aid Course, SATS, (6-hours).

2009 - First Aid Course, SATS (6-hours).

2009 - Education in basic observation and treatment of somatic patients, FADL, Aarhus, (7 x 6 hours).

Academic and volunteer work

2012 - Local chairman of SOFAS Aarhus

2012 -  Board member in economics group at IMCC (FFF)

2012 -  Board member for education group at IMCC (FFF)

2012 - Member of student organizations: SAKS (surgery), SATS (Anesthesia and Traumatology), NSM (neurology), PSM (psychiatry), FADL

2010-2012 - Telephone consultant  at Kriseramte kvinder

2007-2013 - Integration and health promotional work, Danish-Kurdish Friendship Association.

Mads Dam Vildbrad


Uddannelser:
2010, juni: bachelor i medicin ved Aarhus Universitet

2006, juni: matematisk student fra Faaborg Gymnasium

Igangværende: forskningsår på cardiologisk afd. B – Forskning, Klinisk Institut, Skejby Sygehus. Projektet omhandler levosimendans akutte effekter på højresidigt hjertehypertrofi og –svigt.Studierelevant arbejde:

2008-: dissektionsvejleder og studenterunderviser i anatomi på Aarhus Universitet. Underviser både i bevægeapparatets samt hovedets, halsens og indre organers anatomi, herunder den specielle embryologi.


Foreningserfaringer:
2007-: Frivilligt foreningsaktiv i International Medical Cooperation Committee (IMCC) og har her deltaget i nationale såvel som internationale konferencer i International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) i 2009 i Makedonien og 2010 i Canada og Norge.


PR- og Marketing Director i Organizing Committee for IFMSA’s jubilæumskonference i København, august 2011.2008-2009: lokalformand for Exchange-samarbejdet for udveksling af medicinstuderende til hele verden.2010-2011: valgt til koordinator for Exchange-samarbejdet mellem de nordiske lande.2009-2011: Aktivt medlem af Medicinerrådet på Aarhus Universitet, som arbejder for bedre forhold for de medicinstuderende.

Morten Sodemann

Morten Sodemann har arbejdet med sundhedsforskning i Afrika siden 1987 ved siden af sit job som overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling – bl.a. i Guinea-Bissau og Uganda, hvor han i sin forskning har beskæftiget sig med de grundlæggende vilkår i ressourcefattige lavindkomstlande og årsager til migration.

Morten Sodemann er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1989 og speciallæge i infektionssygdomme. Han blev ph.d. i 1996 på en afhandling om behandlingen af alvorlige infektioner blandt børn i Guinea-Bissau, Vestafrika. Morten Sodemann har i sin forskning især fokuseret på malaria, diarre og andre hyppige infektioner og deres indflydelse på folkesundheden i Afrika.

Aktuelt deltager Morten Sodemann i et opbygningsprojekt i forbindelse med forskningskapacitet på et uni­versitet i Gulu i Uganda samt på at etablere tvillingestudier i et forsk­ningsprojekt i Guinea-Bissau med fokus på infektioner og udvikling af sukkersyge. I Danmark arbejder han med en række aspekter af etniske minoriteters sundhed, herunder udvikling af patientinformationsmateriale på fremmedsprog.

I universitetssammenhæng er det Morten Sodemanns opgave at gøre de globale udfordringer inden for sundhed til en del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser, bl.a. gennem nye undervisningsformer og forskning i migrationsårsager og konsekvenser for helbredet.

Morten Sodemann har siden 2008 været leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH Odense Universitetshospital. Sigtet med klinikken er at behandle indvandrere, der i årevis har haft helbredsproblemer, men ikke fået en diagnose. En patientgruppe, som praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger og de kommunale socialforvaltninger har svært ved at håndtere.

Morten Sodemann har bred erfaring som underviser og forskningsvejleder og er medlem af bestyrelsen for Netværket for forskning i international sundhed (ENRECA) samt medstifter og medlem og af bestyrelsen for Forskningsnetværket for migration, etnicitet og sundhed (MESU).
Cand.med. (Københavns Universitet),                           1991.
Dr.med. (Københavns Universitet),                                1994.
Professor (Københavns Universitet),                             2003.

ANSÆTTELSE
Professor, overlæge, kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Herlev Hospital.

VIDENSKABELIGT ARBEJDE
Disputats: "Sen postoperativ episodisk og konstant hypoksæmi - mekanismer og sammenhæng med sen postoperativ kardiel-, cerebral- og sår-komplikation". Københavns Universitet, 1994.

334 artikler publiceret i videnskabelige tidsskrifter med peer review primært indenfor emnet kirurgisk patofysiologi, herunder minimal invasiv kirurgi, postoperative kardiopulmonale komplikationer og postoperativ hypoksæmi og smertebehandling.
                     
44 bogkapitler
7 monografier
H-index (March 2010): 29 (meaning that 29 papers were cited more than 29 times)
323 videnskabelige foredrag og undervisningsopgaver, heraf:
                      14 foredrag som ”invited visiting professor” i Europa, USA og Asien
                      35 inviterede oversigtsforedrag ved internationale kongresser/symposier
                      22 inviterede oversigtsforedrag ved danske kongresser/symposier
                      75 frie foredrag (originaldata) ved internationale kongresser/symposier
                      44 frie foredrag (originaldata) ved danske kongresser/symposier
                      54 gange undervist på E-kurser
                      79 gange undervist på A-kurser.

Ansat som Klinisk Lærer ved Københavns Universitet, 1997-2002, samt som censor i kirurgi, osval 2 og akut patient ved Københavns, Århus, og Odense universiteter, 1998-2002. Fra sommer 2002 lektor i kirurgi ved Københavns Universitet. Pr. 1/7-03 professor.

Videnskabelig vejleder for 22 skolarstipendiater (18 afsluttede), 41 OSVAL II opgaver (40 afsluttede), 5 disputatsprojekter (2 forsvaret/konfereret) og 22 Ph.D.-projekter (5 forsvaret/konfereret)

Bedømmer/opponent ved 9 Ph.D.-afhandlinger og 3 disputatser

Hæderspriser: Hede Nielsen Prisen 1997, Olympus Rejselegat 1999, NC Nielsen Prisen 2002, Grosserer Johan Quentin og Hustrus Legat 2003, Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi, Guldmedalje 2003, Lundbeckfondens Hæderspris for Yngre Forskere 2003 og DGS’s hæderspris 2005     

Fellow ad eundem of the Royal College of Surgeons of England, fra nov. 2004
Fellow of the American College of Surgeons, fra okt. 2005

President, Dansk Herniedatabase.
Redaktør, Ugeskrift for Læger.
Redaktør, Danish Medical Bulletin.
Medlem af Vancouver-gruppen, www.icmje.org.

Roar Maagaard
Praktiserende læge i Skødstrup, formand for DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin).
  
Uddannelse:
Cand. med fra Aarhus Universitet 1982.
Speciallæge i almen medicin.

Karriere:
Hospitals- og praksisansættelser 1982-1989.

Fra 1989 praktiserende læge i Skødstrup Lægepraksis (nu 8-mands kompagniskabspraksis).

Siden 1990 virket som uddannelseskoordinator i Århus amt – og nu Region Midtjylland. 

Endvidere fra 2002 ansat som Postgraduat klinisk lektor i almen medicin ved Aarhus Universitet/Uddannelsesregion Nord.

Interesseområder og tillidshverv:
Organisatorisk arbejde, uddannelse i almen medicin og generelt, palliativ medicin.

2005-2011 formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Dansk Council medlem af European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) siden 2002, og nuværende Honorary Secretary.

Fra 2010 bestyrelsesmedlem i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 
Margrethe Kähler

 Ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen med hovedansvar for boligområdet, dele af demensområdet samt familiepolitik.

Politisk samarbejde med folketing, ministerier, kommuner, KL, ældreråd og boligsektoren bredt.

Ansvarlig for boligundersøgelser. Tæt samarbejde med pressen. Faglige artikler og bøger om boliger, demens, samlivsforhold mm.

Forfatter til Ældre Sagens boligpolitiske debatoplæg ”Alle tiders boliger” og nye håndbog, ”Alle tiders boliger – indret din bolig til et langt liv” om indretning af fremtidssikrede og fleksible boliger, Investeringsplanen fra forår 2009, ”Bofællesskaber – fra drøm til virkelighed”, som kommer i en ny udgave her i foråret- mm.

Jurist og gerontolog. Medstifter af gerontologisk Institut. 


Peder Klement Jensen
Uddannelse
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns universitet (Hvidovre Hospital) June 1984

Speciallæge i ortopædisk kirurgi September 1998
Organisatorisk

Reservelægerådet Rigshospitalet Januar 1997 - Januar 1998
 Suppleant Københavns Reservelæger Oktober 1997 - September 1998
Suppleant, FAYL repræsentantskab Oktober 1997 - June 2001
FAYL’s grundkursus for tillidsrepræsentanter May 1998 -
Tillidsmand, ortopædkirurgisk afdeling, Centralsygehuset i Holbæk May 1999 -
Medlem af Lokal Samabejds udvalg nu MED udvalg ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk Maj 1999 -
Formand for amtsreservelægerådet Vestsjællands amt June 2000 - June 2001
Medlem af bestyrelsen i Vestsjællands amts lægekredsforening June 2000 - June 2001 -
Medlem af ansættelsudvalget for kirurgi i Region Øst 2001 - (nedlagt 2003) -
Medlem af MED udvalg i den funktionsbærende enhed for ortopædkirurgi Marts 2002 - Maj 2005 -
DRG ansvarlig ortopædkirurgisk afdeling, Centralsygehuset i Holbæk Jan 2002 - 2003 -
Medlem af biblioteksudvalg for Vestsjællands amts sundhedsvæsen May 2002 - -
Medlem af Dansk Ortopædisk Selskab
Medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Informatik
Medlem af Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab
Medlem af Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Medlem af Dansk Selskab for Hofte- & Knæalloplastik Kirurgi (DSHK)
Formand for Region Hovedstadens it-udvalg under Lægeforeningen


VIDENSKABELIGT
Artikler
Retroperitoneal varicose veins simulating lymph nodes
Krogh J, Bergmann I, Jensen PK.
Urol Int. 1989;44(5):319-20.
PubMed

Traumatic total rupture of the musculus pectoralis major tendon
Zerahn B, Jensen PK, Thomsen HS.
Ugeskr Laeger 1996 Feb 19;158(8):1086-7
PubMed

Local recurrences in giant cell tumour of bone. Long-term follow up of 31 cases.
Lausten GS, Jensen PK, Schiodt T, Lund B.
Int Orthop 1996;20(3):172-6
PubMed Full text

Relevance of the 112-emergency calls among the clientele of the emergency department of the Herlev hospital admitting office
Holm O, Berlac PA, Jensen PK, Sillesen IB, Fog T, Lausten GS.
Ugeskr Laeger 1997 Mar 17;159(12):1749-51
PubMed

Instructions on the Internet or Intranet within a department
Jensen PK, Larsen CF.
Ugeskr Laeger 1998 Feb 2;160(6):800-2
PubMed

Necrosis of the femoral head after kidney transplantation.
Lausten GS, Lemser T, Jensen PK, Egfjord M.
Clin Transplant 1998 Dec;12(6):572-4
PubMed

Long-term outcome of knee and ankle injuries in elite football.
Larsen E, Jensen PK, Jensen PR.
Scand J Med Sci Sports 1999 Oct;9(5):285-9
PubMed

Enhanced rehabilitation and reduced pain with pneumatic walker after internal fixation of malleolar fracture: a randomised study of efficacy,
Sten Rasmussen, Kim Pagh Sperling and Peder Klement Jensen
Acta Orthopaedica Scandinavica, 2002
PubMed

Increasing incidence of club foot with higher population density. Incidence and geographical variation in Denmark during a 16-year period - an epidemiological study of 936,525 births.
Michael R. Krogsgaard, Peder Klement Jensen, Inge Kjær, Henrik Husted, Jan Lorentzen, Berit Hvass-Christensen, Steen Bach Christensen, Klaus Larsen & Stig Sonne-Holm Jensen
Acta Orthopaedica Scandinavica, 2006
PubMed

Indsendte arbejder
Postcommotionelt Syndrom - Prognostic factors
Benn Duus, Peder Jensen, Henna-Lise Chenufi, Marek Zak & Bjørn Lind
   
Undervisning
 MTV-Kursus - fællesudvalget november, 1998
 Hjemmeside Kursus for læger - fællesudvalget november 1999, gentaget december 2001
 Siden foråret 1999 undervist på Storstrøms amts kvalitets rådgiver uddannelse, i alt 8 gange. Dels om informationssøgning på Medline, Cochrane Library & Internet og dels om kliniske databaser
 Medunderviser på tværfaglig temadag om Traumer, Centralsygehuset i Holbæk Februar 2000
 Undervist de kirurgiske afdelinger i DRG på Centralsygehuset i Holbæk 2001
 Det elektroniske Bibliotek - Staffmeeting Centralsygehuset i Holbæk September 2001
 Undervisning af yngre læger som tutor og mere formaliseret oftest i fraktur behandling og traume håndtering 1998 - 2004
 Undervisningsplanlægger, Ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk 2002 - 2005
 eLaerning for "The Bone & Joint Decade" om søgteknikker på PubMed 2003

Medicinsk informatik
Udviklet utallige små programmer, i Dbase og Clipper til løsning af medicinske statistiske opgaver. Siden 1994 udviklet applikationer i Windows miljø, det meste i samarbejde med datalog Ole
Madsen. (Januar 1987)

Design og udvikling af HIPBASE, et registreringprogram (Clipper) til registrering af hoftteoperationer I Danmark. Anvendes indtil et nyt Windows (MS-ACCES) baseret program blev færdigudviklet (UNI-C). (Januar 1992)

Design og udvikling af MEDSCOPE (Visual Basic 3.0) Et system til registrering af data og billeder fra artroskopiske undersøgelser. Inkluderer bl.a. grammatikstyret modul til udskrivning of operationsdokumentation. (Januar 1996)

Design og udvikling af nyt (ACCES) registreringprogram til Dansk Hoftealloplastik register, registrering af hofteoperationer I Danmark.. Programmet laves af UNI-C I ACCES (Januar 1996)

Design og udvikling af pilotprogram til operationsregistrering og planlægning, erfaringer fra dette program er anvendt til design og udvikling af det endelige program "Bookingmster", som bliver lavet af Carl Bro informatik I DELPHI (Januar 1996)
Design og udvikling af registreringprogram til registrering af knæoperationer I Danmark. Programmet laves af UNI-C I ACCES (Januar 1996)
Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Selskab 1996- 2003 D.O.S
Medvirkede til sundhedsministeriets: Idé-katalog om elektronisk booking (December 1997) Idé-katalog om elektronisk booking
Hjemmeside for ATLS denmark Januar 1998 - 2003 ATLS
Hjemmeside for Nordisk Ortopædisk Forening Januar 1998 - N.O.F.
Registreringsprogram, Medicinsk Endokrinologisk Amb. Bispebjerg Hospital. Til registrering af følgesygdomme hos diabetikere Udviklet til Overlæge Hans Perrrild, Overlæge Michael Lohmann og 1. Reservelæge Jette Vibe-Petersen. (Januar 1998)
Design og udvikling af smerte registreringsprogram til anæstesi afdelinger i samarbejde med datalog Ole Madsen. Solgt til ASTRA Denmark. (Januar 1999)
Hjemmeside for ATCN denmark Januar 2000 - 2003 ATCN
SKS Browser (diagnose, operationskoder m.m.). Udviklet til Sundhedsstyrelsen. (November 2000)
Konsulent for Sundhedstyrelsen/Carl Bro i forbindelse med IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse (Januar 2001)
Traumedatabase til Rigshopitalest traumecenter for overlæge Claus Falck Larsen Februar 2001
Arbejdet med eLaerning og portal opbygning I forbindelse med "The Bone & Joint Decade's" portal Siden 2001
Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Traumeselskab 2006 DOTR.DK

Andet
Udsendt af WHO til Albanien i forbindelse med registrerings projekt af hospitalsinfektioner (WHOCARE) (June 1995)
2 dages besøg hos overlæge Michael Lohmann på Bispebjerg Hospitals Sårhelingscenter. (November 1999)

Ansættelser
01.07.84 - 30.06.85 KKHH - ortopædkirurgisk afdeling, Vik. Reservelæge
01.07.85 - 31.12.85 KKHH - fysurgisk/rheumatologisk afdeling, Turnusreservelæge
01.01.86 - 07.09.86 KKHH - fysurgisk/rheumatologisk afdeling, Vik. Reservelæge
13.10.86 - 10.04.87 Ljüngby, Sverige - almen praksis, Tilforordnet distrekstlæge
01.05.87 - 14.06.87 Københavns Kommunehospital - ortopædkirurgisk afdeling, Reservelæge i mellemvagtslag
15.06.87 - 31.10.87, Bispebjerg hospital - urologisk afdeling, Vik. Reservelæge
01.11.87 - 30.04.88 Centralsygehuset i Næstved - ortopædkirurgisk afdeling, Vik. Reservelæge
09.05.88 - 26.08.88 KKHH - brandsårs/plastikkirurgisk afdeling, Vik. Reservelæge
01.09.88 - 31.07.90 Centralsygehuset i Næstved - ortopæd-kirurgisk afdeling, Reservelæge, hvoraf 6 mdr. som 1. reservelæge.
01.08.90 - 31.12.92 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling, Reservelæge i mellemvagtslag
01.01.93 - 31.01.94 Rigshospitalet - organkirurgisk afdeling C, Vik. Reservelæge
01.02.94 - 30.06.94 Rigshospitalet - urologisk afdeling D., Reservelæge i mellemvagtslag
01.07.94 - 31.08.95 KAS-Herlev - ortopædkirurgisk afdeling T, Reservelæge i mellemvagtslag
01.09.95 - 31.08.97 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling., Kursus reservelæge i ortopædisk kirurgi
01.09.97 - 28.02.98 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling., 1. Reservelæge (fase III)
01.03.98 - 31.08.98 KKHH - ortopædkirurgisk afdeling, 1. Reservelæge (fase III)
01.09.98 - 31.08.99 Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.,1. Reservelæge (fase III)
01.09.99 - 31.03.00Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling., Vikarierende 1. Reservelæge
01.04.00 - 30.04.04Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.,Afdelingslæge
01.05.04 -Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling, Overlæge

Overlæge på Bispebjerg hospital ortopædkirugisk afdeling fra 1. august 2008

Gunver Lillevang
Praktiserende læge i Roskilde, postgraduat klinisk lektor i almen medicin Region Øst og praksisuddannelseskoordinator i Region Sjælland.
  
Uddannelse:
Cand. med fra Københavns Universitet 1998.
Speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin.
Master of Health Professions Education fra Maastricht Universitet, Holland.

Karriere:
1998-1999      Turnuslæge, Københavns Amt
1999              Skadelæge, Skadestuen, Bispebjerg Hospital
1999-2002  Assisterende læge, Sundhedsstyrelsen, 1. kontor (Enhed for Uddannelse og Autorisation)
2002            Reservelæge, Videreuddannelsessekretariatet Århus Amt
2002-2006  Uddannelseslæge, Almen medicinsk uddannelsesblok, Roskilde Amt
2006-2011  Afdelingslæge ½ tid, Center for Klinisk Uddannelse, Københavns Universitet/Region Hovedstaden
2006-2011  Vikar i forskellige almen praksis i Køge og Roskilde
2007            Afdelingslæge ½ tid, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Uddannelse og Autorisation
2007-2008 Vikar for Postgraduat Klinisk Lektor i Almen Medicin, Region Øst
Siden 2009  Postgraduat Klinisk Lektor i Almen Medicin, Region Øst
Siden 2009 Praksisuddannelseskoordinator, Region Sjælland
Siden 2011 Praktiserende læge, Roskilde

Interesseområder og tillidshverv:
Postgraduat uddannelse, uddannelsespolitik og organisatorisk arbejde.

Siden 2003 medlem af Uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Almen Medicin.
2007-2009 formand for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse.

Jakob Rachmanski

Jakob Rachmanski er cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet.

Han har særligt beskæftiget sig med problemstillinger indenfor etik, videnskabsfilosofi og risikoledelse for blandt andre Kristeligt Dagblad, European Institute for Risk Management og Månedsmagasinet Psykologi.

Nu skriver han for Fagbladet Ingeniøren, Illustreret Videnskab og forskningsportalen Videnskab.dk om viden, der bygger bro mellem tekniske og humanistiske fagområder.Jens Holger Fønss-Jørgensen er cand.mag. i filosofi og historie fra Københavns Universitet. Han har særligt beskæftiget sig med emner inden for moralfilosofi, herunder medicinsk etik og videnskabsteori. Nynne Lykke Christensen

Karriereudviklingskonsulent. Lægeforeningen

Mine vigtigste ansvarsområder i stikordsform:

·           udvikling og facilitering af workshops vedrørende trivsel og arbejdsglæde

·           udvikling og facilitering af workshops vedrørende netværk og networking

·           udvikling og facilitering af workshops vedrørende karriereveje og kompetenceudvikling

·           karrieresamtaler med yngre læger: trivsel, læring, kompetenceudvikling, karrierevalg mv. 

·           varetagelse af samtaler med potentielt 4-årsramte - i samarbejde med YL 

·           ansvarlig for KBU-mentorprogrammet samt afholdelse af kickoff-møder

·           ansvarlig for mentorprogrammet Tværfaglig ledelsesmentor

·           udvikling af koncept for barselscafe

·           udviling af karriereafkalringsværktøj til nettet

·           undervisning/foredrag på diverse regionale møder og konferencer vedr. lægers videreuddannelse og karrierevalg, trivsel og stress mv. 

·           undervisnig på medicinstudiet - kandidatdelen i karriereplanlægning - Århus og København

·           undervisning for tutorlæger i "Læringsmiljøer - uddannlses-og karrierevejledning"

·           intern facilitering for konsulent-og ledelsegruppen i afdelingen Uddannelse & Karriere

·           intern facilitering for sekretærgruppen i afdelingen Uddannelse & Karriere

·           medlem af den prægraduate arbejdsgruppe 


Chefkonsulent. Rådgivningscenteret. DJØF

·         telefonisk sparring om karriere- og kompetenceafklaring

·         løbende oplæring af kolleger på karriere- og kompetenceafklaring

·         opsøgende henvendelse til medlemmerne med henblik på netværksdannelse
og mentorordninger

·         udvikling af nye medlemsydelser, specielt på nettet

·         tovholder på psykisk arbejdsmiljø og stress – såvel stresssamtaler som konkret rådgivning på nettet

·         vidensopsamling og –spredning internt i huset på baggrund af medlemshenvendelser for at optimere organisationens ydelser

·         løbende supervision af kolleger på medlemssamtaler

·         underviser på TR-kurser og klubmøder – de ’bløde’ emner

·         løbende oplæring på den juridisk faglige del af medlemshenvendelserne

·         tendensspotter på pressehistorier, udtalelser til pressen for DJØFUdviklingskonsulent. Karriere- og Kompetencecentret. DJØF

·         karriere- og coachingsamtaler (karriereskift, samarbejdsproblemer, stress, trivsel, motivation, kompetence mv.)

·         facilitator på netværk

·         telefonrådgivning, - sparring på samme emner som ovenfor

·         underviser på temaarrangementer

·         underviser på TR-kurser

·         proceskonsulent på klubmøder

·         udvikling af nye medlemsydelser

·         projektmedarbejder på interne organisationsprojekter

·         testsamtaler (Hogan-testen)


Konsulent – Magistrenes Arbejdsløshedskasse

·         individuel coaching af forskellige medlemsgrupper (samarbejdsproblemer, karriereskift, fyring, ledighed)

·         er nysgerrig og orienteret mod, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet

·         udvikler gerne (i samarbejde eller alene) nye ydelser til medlemmerne

·         udvikling og afholdelse af kurser for forskellige medlemsgrupper
- medlemmer, der ønsker et karriereskift
- kompetenceudvikling for dimittender

·         planlægning og afholdelse af temaarrangementer med fokus på forskellige dele af arbejdsmarkedet samt jobsøgningskurser for medlemmerne

·         afholder bl.a. temamøder om stress

·         mestrer underviserrollen – fra information og rådgivning til styring af processer i deltagergruppen

·         eksperimenterer tit og ofte med min undervisnings- og formidlingsform

·         initiering af netværksgrupper, specielt i forlængelse af kursusforløb

·         projektleder og bidragsyder på a-kassens JobForum (website om jobsøgning og karriereudvikling)

·         projektleder på et efteruddannelsesprojekt for sagsbehandlerne – målet er at gøre dem til gode formidlere/undervisere

·         projektleder på internt projekt om kollegial supervision/coaching i konsulentgruppen

·         2-årig efteruddannelse i systemisk konsultation og supervision

·         udarbejdelse af notater og indstillinger til bestyrelse og ledelse

·         oplægsholder og foredragsholder i eksternt regi

·         afholdelse af informationsmøder med fokus på lovgivningen inden for områdetKonsulent - Magistrenes jobservice

·         gennemførelse af personlige test (GRAF-testen) og vejledningssamtaler

·         kursusudvikling

·         undervisning, spec. på de "bløde" områder

·         udvikling og planlægning af længere faglige kursusforløb

·         inspirere og træne ledige i selv at skaffe sig arbejde

·         oprettelse og supervision af jobklubber - målrettet bestemte brancher

·         fundraising

·         overordnet planlægning og ressourceallokering

·         analyser af behovet for akademikerarbejdskraft i private og offentlige virksomheder/organisationer

·         fremskaffelse af jobtilbud til magistre gennem opsøgende virksomhedskontakt

·         løbende ajourføring vedr. arbejdsmarkedspolitik og erhversfremmepolitik

·         udarbejdelse af informationsmaterialerUddannelseskonsulent – Foreningen af Registrerede Revisorer

·         fastlæggelse af kursusudbuddet til branchen

·         udvikling af nye kurser og rådgivningspakker

·         pædagogisk og faglig ansvarlig for det samlede kursusudbud

·         styring af kursusadministrationen

·         oprettelse af landsdækkende kurser under Lov om åben uddannelse

·         lancering og markedsføring af kurser

·         udvikling og implementering af medarbejdersamtalesystem

·         rådgivning til chef- og konsulentgruppen mht. generelle udviklingopgaver,

herunder uddannelses- og karriereforløb og medarbejdersamtaler

·         rådgivende konsulent for HK-gruppens efteruddannelse

·         diverse informationsmateriale (brochurer, instruktionspakker, artikler)

·         sekretariatsarbejde for hovedbestyrelse og faglige udvalg

·         udarbejdelse af notater, analyser, indstillinger, budgetter og artikler

·         økonomiansvarlig (regnskab, budget, prognose)Konsulent - rådgivende konsulentfirma

·         projektledelse, privat/offentlig regi

·         analyse af uddannelsesbehov for teknikere

·         samarbejde med eksperter mhp. pædagogisk, faglig formidling

·         pædagogisk konsulent på udarbejdelse af bruger-grænseflader ved undervisningsmaterialer på it

·         forhandling på mange niveauer

·         kundekontakt og kunderådgivningUnderviser - universitet, gymnasium og HF

·         dansk, idræt, idrætsteori

·         kan formidle et stofområde pædagogisk under hensyntagen til målgruppen

  
Træner for eliteidrætsudøvere

·         roere, boksere, boldspillere

·         opbyggelse af formkurven

·         træningsplanlægning

·         konkurrenceplanlægningPlanlægning af Oure Idrætscenter - høj- og efterskole

·         rådgiver på projekteringen ud fra en idrætssynsvinkel

·         udformning af skolernes grundlag, pædagogik og faglige vinkling

·         specifik planlægning af skolernes vandaktiviteter (sejllads, roning, kajak)

samt friluftsaktiviteterForskning

·         forskningsprojekt om de sociale og psykologiske "gevinster" ved idræt, finansieret af Idrættens ForskningsrådDansk Idræts Forbund

·         underviser ved forbundets centrale kurser

·         paneldeltager (fysisk træning, idrætsskader)Prismodtager 1984. GerlevprisenUdstillinger, seminarer o.lign.

·         medlem af den overordnede koordinationsgruppe for fredsweekenden "Fred og menneske” på Louisiana

·         gennem 15 år medarrangør af og underviser på idrætspolitiske sommer-

     semina­rer på Køng IdrætshøjskoleSkriftlig produktion og interviews

·         artikler og kronikker i tidsskrifter, aviser og blade

·         interviews til fagblade, aviser og radio

·         redaktør af bogen ”Kvinder og idræt”Uddannelse

·         hovedfag i dansk

·         bifag i idræt

·         merkonom, fællesfag

·         Dispuks 2-årige konsulentuddannelse i supervision og konsultation

·         følger løbende interessante foredragsrækker på Folkeuniversitetet. Primært inden for psykologi og sociologi.


Kim Valentin
Direktør i Finanshuset i Fredensborg A/S
Uddannelse 
 Cand.polit.Karriere 
Partner og adm. direktør i Finanshuset i Fredensborg A/S siden 1993 – www.finanshus.dkHan er finansiel rådgiver for familier, virksomheder og organisationer - uafhængig af banker, pensionsselskaber og finanskoncerner.  
Endvidere er han foredragsholder, forfatter og en skarp skribent/kommentator/debattør omkring de finansielle forhold for forbrugerne/virksomhederne i samfundet.