tirsdag den 13. november 2012

Hvordan skrives et godt resultatafsnit?

Resultatafsnittet i en videnskabelig artikel skal redegøre for, hvad man fandt i forsøget. Resultatafsnittet har typisk ingen referencer, og man rapporterer blot forsøgets fund.

De fleste forsøg må anvende en vis grad af datareduktion, når artiklen skal skrives. Dette synes måske uhensigtsmæssigt, men ikke desto mindre er mange forsøg i den bedste mening designet med lidt for store armbevægelser, og når det skal sammenskrives til en artikel, vil man typisk reducere mængden af data, der præsenteres.

Man udvælger således kun de resultater, som er centrale for budskabet. Det er selvfølgelig ikke i orden kun at meddele f.eks. positive fund, dvs. signifikante resultater og ikke det modsatte. Det handler om at meddele de fund, som understøtter eller afviser forsøgets hypotese.

Det er en rigtig god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater. Det er dog vigtigt at anvende tabeller og figurer som et alternativ til teksten og ikke angive det samme i både tekst og tabeller/figurer.

Hvis man anvender tabeller og figurer, skal man bruge teksten til at give en slags kort resumé eller overblik over tabellernes og figurernes indhold i prosaform, dvs. uden tal (de står jo i tabellen), men blot som tekst.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar