onsdag den 11. januar 2012

Skal vi have en barselsfond for ph.d.-studerende?

Jeg er heldig, at min forskergruppe omfatter både kvinder og mænd, idet det giver en god dynamik i det lokale forskningsmiljø.

Vi har i gruppen, som i de fleste andre grupper, oplevet glæden ved, at flere af de kvindelige forskere er blevet gravide. Men - så snart glæden ved de naturlige biologiske mekanismer har lagt sig, kommer problemstillingen omkring finansiering af barselsperioden.

Når man får tildelt forskningsmidler til et ph.d-forløb, dvs. lønmidler, indgår der ikke penge til en evt. barselsperiode. Eksterne forskningsmidler administreres af forskningsinstitutionen, i mit tilfælde af hospitalets regnskabsafdeling, og når en forsker skal på barsel forlænges ph.d.-studiet tilsvarende. 

Forlængelsen er dog ufinansieret, og der vil derfor i barselsperioden blive trukket løn fra forskningskontoen, hvor der imidlertid ikke er dækning. Der er dog mulighed for en beskeden kommunal refusion, men dette dækker på ingen måde omkostningerne.

Der er derfor et meget alvorligt problem i forbindelse med barsel for ph.d. studerende finansieret af eksterne lønmidler, og det virker ikke som om, nogen tager sig af dette hverken administrativt eller politisk.

I hospitalssektoren kan vi undertiden være heldige at overflytte de ph.d.-studerende fra forskningsansættelse til klinisk ansættelse i barselsperioden, hvorved udgiften afholdes af den kliniske afdeling. Dette er dog ikke tilfældet alle steder og oftest slet ikke muligt for forskere tilknyttet de prækliniske institutter.

Vi har derfor et meget alvorligt problem, som kræver en hurtig løsning.

Der tales meget i disse år om lige vilkår i forskning for kvinder og mænd, dette for at rekruttere flere kvinder ind i en forskerkarriere. Selvfølgelig bør der være lige vilkår for kvinder og mænd, men hvis der ikke findes en løsning på finansiering af barsel for PhD-studerende, vil det måske betyde en forringelse for kvinderne. 

Man kan ikke afvise, at en forskningsleder ved to helt ens kvalificerede kandidater til et ph.d.-forløb, hvor den ene er en kvinde og den anden en mand, måske vil hælde mere til at ansætte manden, da man så ikke løber ind i et barselsproblem af nævneværdigt omfang. Dette er helt urimeligt, og problemet behøver derfor en snarlig løsning!

En løsning kunne være oprettelse af en speciel barselsfond til ph.d.-studerende, men dette er jeg ikke stødt på i den offentlige debat endnu. Og hvem skulle i givet fald betale?

Meld gerne ind med debatindlæg i tillæg til dette blog-indlæg. Måske kan det skabe nogle løsningsmuligheder, som vi andre ikke lige har tænkt på.


1 kommentar:

  1. God idé med barselsfond.
    Da alle ph.d.-studerende er indskrevet ved et universitet kunne hvert universitet administrere en fond, men udbetaling fra fonden kan ske til alle uanset ansættelsessted. Det skal så være et lovkrav at der i forbindelse med alle fondsansøgninger skal indgå en barselsfonds-overhead, hvor pågældende beløb overføres til fonden ved fondsmiddelsudbetaling.

    SvarSlet