tirsdag den 4. oktober 2011

Dansk sundheds it er overhovedet ikke dårlig

Når jeg læser det seneste indlæg – De kan i Sverige, Norge og USA -  får jeg et indtryk af, at Danmark ligger langt bagefter alle andre lande, når det gælder sundheds-it. Jeg får også et indtryk af, at vi i Danmark modarbejder hinanden og ikke vælger de løsninger, der fungerer godt i naboregionen eller i nabolandet. Det er, i mine øjne, langt fra korrekt.   

Jeg er chef for det forpligtende samarbejde om sundheds-it, som de fem danske regioner har indgået for lidt mere end et år siden. Samarbejdet kaldes Regionernes Sundheds-it (RSI). Mit job er at sørge for, at vi fem regioner arbejder tæt sammen om at give læger, sygeplejersker og andet personale bedre it-understøttelse af arbejdsgange, så vi kan servicere patienterne bedre og mere effektivt. 

Ser RSI på, om velfungerende systemer i en region kan bruges i øvrige regioner? Ja, det gør vi bestemt. Ser RSI på, om velfungerende systemer i andre lande kan bruges på dansk jord?  Ja, det gør vi bestemt også. Men det er ikke helt så enkelt.

Hvis en region fx vil gerne vil købe en velfungerende løsning, som de har set i en anden region, så er der nogle udbudsregler, der skal følges. Som offentlig myndighed kan du ikke købe et it-system uden at gå i udbud, hvis værdien af udbuddet overstiger 1,5 mio. kroner. I et udbud må du heller ikke skrive, at du gerne vil købe ”den-der-løsning-som-de-har-på-Randers Sygehus”, for så følger du ikke udbudsreglerne, og så får du en klage på halsen fra de udbydere, der ikke leverer ”løsningen-som–de-har-på-Randers-Sygehus”. 

Selv om vi ikke har samme systemer på tværs af Danmark, så deler vi faktisk data på tværs af sektorer og på tværs af regionerne. I Danmark sendes der meddelelser mellem hospital og praktiserende læge, fx henvisninger, epikriser, og mellem hospital og kommune, fx indlæggelsesmeddelelser. Og på tværs af hospitaler og regioner kan man se hinandens notater.

Jeg tror desværre ikke, at vi har været dygtige nok til at sprede det gode budskab om denne mulighed. Der er i hvert fald meget få læger, der fx bruger ”e-journal”, som læger har adgang til via arbejdspladsens EPJ eller via www.sundhed.dk. Vi er også ved at indføre det Fælles MedicinKort, som giver læger i både primær og sekundær sektor adgang til opdaterede medicinoplysninger.

I RSI kigger vi selvfølgelig på andre lande for inspiration til endnu bedre sundheds-it. I den forbindelse vil jeg fremhæve den seneste udmelding fra det britiske sundhedsministerium.

Igennem de seneste år har National Health Service (NHS) forsøgt at opbygge en national elektronisk patientjournal, dog uden held. Derfor har den britiske sundhedsminister nu besluttet at skrotte projektet og lade de decentrale myndigheder overtage styringen. 

Raketteknologi? Nej, måske ikke, men det er tilsyneladende ikke ”a walk in the park” i det britiske. Og det er det heller ikke i Danmark. Hvis der var et quick-fix, så havde vi selvfølgelig valgt den løsning. Det kan synes ubegribeligt, men der er rigtig mange detaljer i en sådan beslutning og løsning, som ikke er ’bare-lige’.

Vi kigger også længere mod vest for at blive inspireret. Da jeg selv besøgte Kaiser Permanente (KP) og Veterans Affairs (VA) i år, spurgte jeg naturligvis ind til, hvordan de deler data på tværs af hospitaler og regioner. Skuffet blev jeg, da de fortalte mig, at de ikke er i stand til at dele data på tværs af regioner. Med andre ord: På trods af, at KP har samme leverandør af EPJ og samme EPJ-system, er det ikke ensbetydende med sikkerhed for at dele data.

Ligger Danmark dårligt til i forhold til andre lande? En uafhængig amerikansk tænketank, The InformationTechnology and Innovation Foundation (ITIF), konkluderer, at Danmark, Finland og Sverige ligger foran USA og de fleste andre lande i brugen af sundheds-it. 

Betyder det, at de danske regioner og RSI kan læne sig tilbage? Nej, arbejdet med at lave it-løsninger, der fungerer godt indenfor regionen og på tværs af regionerne, er hverken færdigt, overstået eller ned-prioriteret. Der er mange knaster, der skal løses endnu, som fx ”single sign-on”, så man med ét log-on får adgang til de væsentligste systemer. Det kan man allerede i nogle regioner, og man skal senest kunne det i alle regioner ultimo 2013. 

Summa summarum: Regionerne og RSI er godt på vej, og vi arbejder benhårdt på, at vi med synlige resultater kan bevise, at der er fokus på at understøtte det vigtige arbejde, som læger og andet klinisk personale udfører hver dag. Hvis vi går hånd i hånd på dette felt, er jeg sikker på, at resultaterne bliver endnu bedre.

Hvis I vil vide mere om de konkrete projekter, så gå ind på www.regioner.dk/rsi . Her er en oversigt over igangværende projekter og mål for regionernes samarbejde om sundheds-it.

2 kommentarer:

  1. Danmark ligger LÅNGT före Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien när det gäller att platsannonsera och marknadsföra sig via Internet. Ni är mycket mer professionella inom de Danska regionerna än vad man exempelvis är inom de Svenska Landstingen. Detta vet jag eftersom två av era regioner har stora avtal med mitt företag Medrek Rekrytering AB (www.medrek.dk, www.medrek.se mfl siter). Avtal som gör att era stora regioner kan rekrytera snabbt och kostnadseffektivt. I Sverige är landstingen fast i dåliga organisationer. De är långt långt efter.

    SvarSlet
  2. För övrigt har ni i Danmark legat långt före i användandet av Internet i rekryteringssyfte ända sedan 2003. Ni är antagligen bäst i världen på det.

    SvarSlet