onsdag den 5. oktober 2011

Inspiration til kvalitet

"Husk at fejre den daglige rutine, det er her, der er styr på omkostningerne, og kvaliten bliver leveret"

Nogenlunde sådan udtrykker Jim Easton det. Jeg var så heldig at overvære et foredrag med Jim Easton forleden på Aalborg Sygehus. Jim Easton er direktør for det engelske sundhedsvæsens udviklingsprojekt QIPP, som har til opgave i løbet af få år at frigøre ressourcer for 20 mia. pund samtidig med en markant kvalitetsforbedring på sundhedsområdet. Ressourcerne skal komme den voksende ældrebefolkning og de flere syge til gode.

Jim Easton understreger, at omkostningsudviklingen ikke kan fortsætte, samfundet har ikke råd til at give flere midler til sundhedsvæsenet. I USA er krisen allerede en realitet, her koster sundhedsvæsenet over 15% af BNP, andre steder ligger niveauet omkring 10%, og omkostningerne stiger. Vi dræber vores kære sundhedsvæsen, appellerede han til tilhørerne. Derfor skal der ske forandringer.

Alt det nye skal finansieres inden for en fastlagt ramme, som ikke udvides. Derfor skal nyt kobles til forandringer, der frigør ressourcer, vi allerede har. Og vi skal blive bedre til at gennemføre de nødvendige forandringer.

Jim Easton har erfaret, at forbedringsarbejdet kan forbedres, og i foredraget gennemgik han nogle vigtige pointer:


Der skal vælges en forbedringsmetode (kan f.eks. være lean), men flere metoder kan føre til målet.

 • Fortæl om målet, metoden og meld ud igen og igen
 • Søg evidens og udfør en analyse før valg af handling
 • Indret systemer, så det er lettere at gøre det rigtige
 • Det er vigtigt at måle og følge op med data
 • Hold ledere og fagfolk ansvarlige for at gennemføre nødvendige forandringer
 • Og så er det vigtigt at udvikle sine ledere, så de er i stand til at levere resultater

Nogle af de forandringer, der skal til, er samtidig omkostningseffektive forbedringer:

 • Find og fjern spild
 • Undgå patientskader
 • Undgå infektioner
 • Undgå antibiotikaresistens
 • Standardiser udstyr og forbrugsartikler
 • Udnyt teknologi
 • Støt innovation
 • Opsøg de afdelinger, der allerede har gode resultater, og lær af dem.


Jim Eastons foredrag gav mig noget at tænke over, jeg håber, dette koncentrat kan vække interessen hos andre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar