mandag den 10. oktober 2011

Hvad er bedst – fast eller variabel rente?

Mange betragter rentevalget på lånet i boligen som et slags væddemål – men det er det ikke. Det kan derimod være den største og vigtigste beslutning i din privatøkonomi i lang tid. Netop nu er renten faldet til et niveau, hvor der kan være mulighed for at gøre store gevinster - hvis du kender dine muligheder.
 

Både den variable og den faste rente er historisk lave. Vælger du et 20-30-årigt obligationslån med fast rente på 4 %, får du – udover sikkerhed for en lav rente i mange år – muligheden for at få en gevinst ved konvertering af dit lån. Obligationslån giver dig nemlig ret til at indfri lånet til dagskurs med skattefri gevinster til følge. Hvordan kan det lade sig gøre?
 

Hvis renten i samfundet i fremtiden stiger fra det nuværende lave niveau, så falder kursen på de obligationer, dit lån er udstedt på basis af. Så kan du altså formindske din restgæld ved at omlægge/indfri lånet. Det er ikke mange steder i din økonomi, du kan skaffe skattefri gevinster af en sådan størrelse.
 

Boligejere, der optog et 4 % lån i 2005, kunne omlægge lånet tre år senere og reducere deres restgæld med godt og vel 250.000 kr. for hver million, de havde lånt. Det skyldtes netop, at renten var steget meget i mellemtiden. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det går sådan igen, men det kan være rart at have muligheden for at få udbytte af sådan en udvikling i sin økonomi.
 

Dog skal man i regnestykket huske på, at der vil være omkostninger til omlægninger, samt en periode, hvor ens ydelse er højere (hvis lånet omlægges og ikke indfris), såfremt det er fast rente, man omlægger til. Disse omkostninger skal naturligvis fratrækkes gevinsten.
 

Den variable rente er som sagt også på et historisk lavpunkt. Du kan som boligejer i dag optage et rentetilpasningslån med en rente på omkring 1,3 %. Men når lånet skal rentetilpasses, så ved du ikke hvilken rente det bliver tilpasset til. Der er nemlig ingen naturlov, der hindrer renten i at stige endog meget, og mere end det er godt for din privatøkonomi.
 

Det kan dog være svært at vælge en fast rente, der er 3 %-point højere – eller sagt omvendt – det kan være meget fristende at låne en million afdragsfrit til mindre end 1000 kr. om måneden efter skat.
 

I 2005 var renten på rentetilpasningslån med årlig tilpasning ca. 2 %, men tre år senere var den steget til over 6 %, og nu hedder den altså ca. 1,3 %. De fleste kan tåle en rente på 1,3 %, men når man vælger variabelt forrentede lån, skal man altså også kunne tåle, at renten periodevis er høj.
 

Hvad der på længere sigt er bedst for dig, afhænger helt af din økonomi. Hvis du er meget følsom over for rentestigninger, kan du nedbringe risikoen i din økonomi ved at omlægge dit lån til et 4 % lån, med ovennævnte mulighed for konverteringsgevinst. Er du ikke rentefølsom, så vil det i de fleste tilfælde være bedst med variabel rente. Set over tid skal den variable rente være lavere end den faste rente, fordi der er større risiko i at tage en variabel rente.
 

Kan du godt tåle, at renten varierer meget, så vil et variabelt forrentet lån historisk set altså være det billigste. Benyttes den p.t. meget lave rente oven i købet til at afdrage gælden hurtigere reduceres risikoen og renteudgifterne samtidigt.
 

Du kan også vælge at kombinere lånetyperne, hvis du gerne vil have lidt af hvert. Lige nu står alle døre åbne, men de kan være lukket om lidt igen!
 

Husk i øvrigt på, at du indtil udgangen af oktober kan opsige dit eksisterende fast-rente obligationslån til indfrielse ved udgangen af året. Efter oktober kan du først indfri med samme lave omkostninger igen i marts!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar