onsdag den 28. september 2011

De kan i Sverige, Norge og USA


I Danmark vil vi gerne være foregangsland inden for sundheds it. Alligevel har vi en rodekasse af forskellige mere eller mindre dårlige it systemer på hospitalerne, som ikke taler sammen og slet ikke taler med primærsektoren.

Andre lande kan godt finde ud af det.

I syv ude af 17 Län (svarer nærmest til regioner) i Sverige bruger de Cambio Cosmic, hvor én patient har én journal. Den samme journal anvendes både i primær- og sekundærsektoren. I Danmark anvendes Cambio Cosmic på Odense Universitetshospital samt i forsvaret, men kun i sekundærsektoren.

I det meste af Norge anvendes DIPS (Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus) med over 50.000 brugere i hele Norge. Det bruges på ca. 66% af alle sygehusene og er ikke direkte integreret med primærsektoren, men kan udveksle informationer begge veje.

I USA er der flere store systemer. Det største er Veteran Affairs’ VistA, der ligeledes er et fuldt integreret system, som anvendes både i primær- og sekundærsektoren.

Det mest omtalte system fra USA er EPIC, der anvendes på Kaiser Permanente, som leverer et for amerikanske forhold billigt sundhedssystem. Det er ligeledes et fuldt integreret system, som anvendes både i primær- og sekundærsektoren. Hvis man vil vide mere, kan det anbefales at læse Anne Frølichs bog "Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?".

I Danmark døjer vi med det problem, at primær- og sekundærsektoren ikke er integreret. Men også selv om man kun ser på sekundærsektoren, halter vi bagefter.

Deloitte afsluttede i april 2007 et eksternt review af det hidtidige arbejde med elektroniske patientjournaler (epj) i Danmark, hvor firmaet kom til den sørgelige konklusion, at det "ikke vil være interessant at påbegynde en samlet national udvikling af én epj-løsning til sygehusene".

Jeg ved ikke, hvor mange klinikere (læs læger), som har været med til at lave undersøgelsen. Men jeg og andre, som beskæftiger sig med problematikken, er dybt uenige. Og som det kan ses af ovenstående, findes der allerede velfungerede systemer andre steder. Kunne vi ikke lade os inspirere af dem?

Det er ikke raketteknologi. Det kan lade sig gøre!


4 kommentarer:

 1. Jeg er helt enig! Det tager nu 4 x så lang tid at gå stuegang som i gamle dage, så vi må afsætte en speciallæge en hel dag til et sengeafsnit, hvor det før kunne gøres på en times tid eller to. Det er ressourcespild så det batter. I ambulatoriet kan vi kun nå halvt så mange patienter som før i tiden. Forleden skulle jeg skrive en recept til en patient, og det tog 20 minutter! Alt sammen pga. helt urimelige EDB løsninger. Jeg må gå rundt med et lille kodekort i lommen (huskeseddel), hvor log-on koderne til vores 8 forskellige systemer er anført. Og koderne skifter asynkront, så det er en ren fest.

  Jeg var i anden anledning på besøg på Randers Sygehus forleden, og i Region Midt har de et særdeles velfungerende EPJ-system, som så ud til at dække alle vores behov i dagligdagen. Hvorfor kan det ikke udrulles til alle regionerne? Uha nej, vi kan selv. Pinligt!

  Vi skal spare og spare hele tiden på det kliniske personale. Hvis vi skrottede de nuværende EDB løsninger og gik tilbage til en diktafon, kunne vi spare enorme summer.

  Jacob Rosenberg
  Prof. overlæge, dr.med.

  SvarSlet
 2. Som een af de EPJ eksperter der sad i panelet bag Deloitterapporten, må jeg sige at der er stor forskel på at være ekspert i lægevidenskabelige forhold og det at være ekspert i ITfaglige forhold.

  Jeg har ikke tænkt mig at belære klinikere om deres fag - men jeg benytter enhver lejlighed til at forstå deres rationaler og forstå deres udfordringer med at få deres hverdag til at hænge sammen.

  Til gengæld må jeg også fastholde at DK tilbage i 2007 var langt fra at kunne etablere en fælles national EPJ, og stadigvæk er ca 10 år herfra.

  Big bang projekter i sundhedsvæsenet er for svære at styre. Hver Region har alene ca 500 klniske og para-kliniske systemer.
  At tro disse kan afløses af eet stort projekt uden videre vidner om manglende indsigt i den IT-mæssige kompleksitet vi lever i, samt en manglende forståelse for den nationale modenhed i form af standarder og mulighed for at overføre data mellem systemer,

  For slet ikke at tale om den organisatoriske udfordring ved at gennemføre sådanne projekter.

  Nøgleordet for EPJ udviklingen er KONVERGENS og netop en sådan tilsiger at vi befatter so med IT projekter vi kan styre og afslutte. Hver projekt bringer os tættere på nationale standarder og bid efter bid af den nationale infrastruktur kommer på plads.

  Vi skal nedbryde opgaven til bidder der kan gennemføres i tæt samarbejde med klinikere, så vi kan afslutte projekter og blive klogere på passende iterativ og agil facon.

  Det følger af udviklingen af vi uundgåeligt FÅR en national EPJ indenfor 10-15 år, og hvis det skal gå stærkere skal blikket ikke rettes imod EPJ systemet, men derimod skal der fokuseres på infrastruktur.

  Sålænge vores bevillingssystem favoriserer enkeltstående projekter (ABT) og hospitalsbyggerier, får vi ikke opbygget den IT-mæssige infrastruktur og de nationale standarder som er en forudsætning for at påbegynde en national sundheds-IT løsning.

  Enig ! Der er stor forskel på de regionale løsninger og regionernes evne til at løse de udfordringer vi står med, og det er uacceptabelt at systemerne er så ukoordinerede som de er.

  Vi skal blot ikke forsøge at løse alle problemerne på een gang - så er jeg faktisk sikker på at vi kan komme i mål til alles tilfredsstillelse.

  Og jo - det er faktisk raketvidenskab når man kommer om bag kulisserne. Ihvertfald fsva nationale løsninger.

  Mvh
  Henrik L. Ibsen
  Direktør
  Silverbullet A/S

  SvarSlet
 3. Jeg tror heller ikke det er muligt at lave en stor forkromet løsning fra starten. Ovenstående systemer er stor set alle udviklede med knupskydning fra små systemer. til at blive store fuldt integrede og omfattende systemer.

  Jeg tror også at det er vigtigt at brugerne (læger som har med patientarbejde) er med i udviklingen. Det er dem som ved hvordan oplysningerne skal kombineres - se evt. mit tidligere indlæg om "døde data"

  Med venlig hilsen
  Peder Klement Jensen
  Overlæge i ortopædisk kirurgi
  Bispebjerg Hospital

  SvarSlet
 4. Interessant at indsparkende kommer fra Hovedstaden - andre regioner har velfungerende systemer.

  At hovedstaden er sløv, har haft en filosofi om at hver gang en ny funktion skal tilføjes er udspillet sendt til licitation en ny leverandør har vundet - lig mange systemer der ikke snakker sammen - er jo ikke udtryk for at hele Danmark er på IT-deroute..

  Da jeg var i turnus i Svendborg i 2006 havde de et fuldt integreret og velfungerende EPJ. Med adgang til at sende og modtage interne henvisninger(tilsyn), patologisvar, rtg svar, lab-svar, sygeplejenotater, ergo, fys, journalføring, medicindosering, recepter. Epikriser til praksis.

  Det fungerede. Der var en ulempe, som kun havde mindre praktisk betydning. Hver afdeling havde sin egen server, så skulle man på tilsyn i kirurgien eller gyn/obs - skulle man logge ind på nyt system.

  Ellers var det single-log-on.

  Siden blev OUH og Svendborg lagt sammen og OUH valgte at man skal bruge Cosmic. Det afprøvede jeg under ansættelse på hudafdelingen på OUH og jeg er ikke imponeret som slutbruger i forhold til Svendborgs Medicare.

  Psykiatrien i Vejle og somatikken Vejle har et andet system, som jeg vil rate mellem Medicare og Cosmic.

  Mandag starter jeg i psykiatrien på Gentofte. Det er ikke rygtet om Hovedstadens IT-systemer der har medvirket til den beslutning. Tværtom virker det frustrerende, hvis der er hold i det jeg høre, at jeg 5 år efter min start på turnus kommer til et system der kan mindre end det ved min første ansættelse. Tager mere af min tid og kræver flere logons.

  Det er en udvikling der ligner den økonomiske på aktiemarkederne...

  Frederik Liljefred
  Reservelæge psykiatrien Vejle, pr. 3. okt psykiatrien Gentofte.

  SvarSlet