torsdag den 1. september 2011

Plejehjemslæger er en fin idé


Med sygesikringsloven fik plejehjemsbeboerne det som en rettighed at beholde deres egen læge, når de flyttede i plejehjem.

Fint nok som princip, men svært at håndtere i praksis. 


Realiteterne er, at de praktiserende læger ofte er under tidspres og har svært ved at nå at aflægge besøg hos deres patienter, som bor rundt omkring på forskellige plejehjem i kommunen.  Lægerne forsøger derfor at udrede og ordinere så meget medicin som muligt per telefon, ofte uden et kig i plejehjemmets medicinkardeks.

Ældre Sagen har arbejdet for plejehjemslæger i mange år, og Danske Ældreråd har i år sluttet op om ideen. Derfor er vi meget tilfredse med, at Socialministeren vil igangsætte forsøg med plejehjemslæger i seks udvalgte kommuner.

Vi håber, intentionen overlever det kommende valg - uanset hvem der vinder.
 
I det forsøg, Socialministeren har bebudet, vil beboerne på de valgte plejecentre få tilbud om at skifte til en læge, der er fast tilknyttet plejecenteret. Hvis beboeren afslår tilbuddet, beholder vedkommende sin oprindelige læge. 
Målet med projektet er, at beboerne primært vælger den eller de læger, der er fast tilknyttet plejecentret, som egen læge.

Den fast tilknyttede læge skal både fungere som beboernes egen læge - for dem der har valgt det - og være til stede på plejecenteret et aftalt antal timer hver uge. Her vil lægen kunne vejlede plejepersonalet i generelle og specifikke spørgsmål om medicin, pleje, rehabilitering og palliativ behandling samt observation og handling i særlige situationer.

På den måde styrkes kommunikation og samarbejde mellem plejecentrets personale og beboernes egen læge, og der sikres kvalitet i den sundhedsfaglige indsats.

Lyder det ikke godt?


1 kommentar:

 1. Plejehjemslæger ER en fin idé.

  Men, hvor skal lægerne komme fra?
  Geriatri er ikke ligefrem et populært speciale, sygehusene lider i forvejen under en kronisk undersøgning af de opslåede stillinger.
  Man kan selvfølgelig prøve at overbevise de alment praktiserende læger om at skifte miljø, men jeg er ikke overbevist om at de ønsker at vende ryggen til deres klinikker og en stor del af deres speciallægeuddannelse.

  Så, kære Margrethe Kähler. Har du eller Ældre Sagen nogen forslag til hvordan man skal løse de praktiske problemer i jeres ellers glimrende idé?

  Mvh Marc T. K. Nielsen

  SvarSlet