fredag den 13. september 2013

Akkreditering: Guds gave til almen praksis eller noget, Fanden har skabt?På DSAMs blog i januar 2012 skriver Tue Flindt Müller, Gregers Hansen-Nord og Ynse de Boer om akkreditering: ”vi skal være positive og se på systemets muligheder for kvalitetsudvikling, frem for at lade os hæmme af en frygt for meningsløs dokumentation og konrol"
 
Akkreditering i almen praksis tager udgangspunkt i et sæt af fælles standarder, hvor man tilstræber at tilrettelægge arbejdet i almen praksis i retning af mere ensartethed.

Formålet med akkrediteringen lyder forjættende: At fremme kvaliteten af ydelserne i almen praksis, at fremme patientsikkerheden og arbejdet på tværs af sektorerne samt at dokumentere kvaliteten og fremme opfølgning og læring. Ikke et øje er tørt. 

Standarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Regioner, DSAM og PLO. Bag modellen, som skal bruges i alle hjørner af det danske sundhedsvæsen, står endvidere centrale aktører som Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Apotekerforening. Man har valgt at kalde udgangspunktet for Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

I arbejdet med DDKM anvender man allerede eksisterende sundhedsdata fra blandt andet datafangst.

Det er vel ingen hemmelighed, at Danske Regioner gerne vil have fuldt indblik i og kontrol over almen praksis, der altid har været lidt uregerlig i sundhedssammenhænge. 

Ordet akkreditering var tilsyneladende vejen ind til PLOs hjerte (formentlig hjulpet godt på vej af DSAM). Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev Danske Regioner og PLO enige om at pilotteste Den Danske Kvalitets Model i almen praksis.

Man igangsatte derfor et pilotforsøg med 25 praksis, der har skullet afprøve et akkrediterings-indikatorsæt. 

Det er planlagt, at resultaterne af pilotforsøget skal vurderes ved de kommende overenskomstforhandlinger, dvs de forhandlinger, som Bruno Melgaard Jensen i øjeblikket har kørende med Danske Regioner. 

Vi må derfor påregne, at Danske Regioner vil insistere på, at deres kvalitetsmodel nu skal foldes ud i stor stil i forbindelse med den nye overenskomst. Hvis forhandlingsudvalget accepterer en udfoldet akkrediteringsplan, har vi blåstemplet Danske regioners ublu kontrolkrav.    

Ønsker PLOs medlemmer, at Den Danske Kvalitets Model bliver fast implementeret i almen praksis? 

Er patientsikkerhed og kvalitet i ydelserne noget, som Sundhedsministeriet og Danske Regioner har patent på? 

Kan man være en god læge, der ønsker at fremme patientsikkerheden, selvom man ikke vil akkrediteres?

2 kommentarer:

 1. I mine øjne er vi en i "catch 22"-situation. Vi vil gerne have høje standarder i hele landet MEN vi kan kun gøre det vha. en form for akkreditering, der på alle andre områder har reduceret kvaliteten signifikant. Hvad gør vi?

  mvh.
  Jesper Nørgaard Kjær
  stud.med. Aarhus

  SvarSlet
 2. Dennis Decker Jensen17. september 2013 kl. 12.49

  Hvilke andre områder har fået reduceret kvaliteten signifikant? Det lyder lidt som en selvmodsigelse, når der også er høje standarder at gå efter i hele landet.

  Mener du i ramme alvor, at "en form for akkreditering" kan reducere kvaliteten signifikant? Hvilken form tænker du på? Alternative former?

  SvarSlet