tirsdag den 24. september 2013

Registering af observationelle studier
Det oprindelige krav fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) om registrering af studier omhandler kun humane studier, som indebærer en intervention.

En opgørelse fra maj 2011 viste dog, at ud af de registrerede 108.052 forsøg i clinicaltrials.gov var de 19.093 (18%) faktisk observationelle studier, og kun 88.610 (82%) var interventionsstudier.

Der er således en klar tendens til, at antallet af observationelle studier stiger i bl.a. clinicaltrials.gov. 

Både The Lancet og BMJ har publiceret ledere, som opfordrer til registrering af også observationelle studier i et af de offentlige registre, og selvom det ikke er et formelt krav fra ICMJE, så synes det at være en sund tendens, som sikrer transparens og information om igangværende observationelle studier rundt i verden. 

For små hypotesegenererende observationelle studier på måske ganske få patienter kan det måske synes lidt arbejdstungt, at de også skal registreres i et offentligt register.

Mange observationelle studier er imidlertid store og relativt komplicerede og har taget år at planlægge og opnå funding til, og for disse vil det være fuldstændig relevant at registrere dem i f.eks. clinicaltrials.gov. Det tager kun ca. en halv time at gennemføre en sådan registrering, og det koster ingenting.

I Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal følger vi Vancouver-gruppens anbefalinger og kræver således ikke registrering af observationelle studier, men vi ser positivt på registrering af studierne og publicerer selvfølgelig det tilhørende registreringsnummer, såfremt det er tilgængeligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar