onsdag den 18. september 2013

Er lægestudiet psykopat-sikret?Nye kommende læger er netop optaget på medicinuddannelsen med tårnhøje karakterkrav fra gymnasiet – karakterer som afspejler primært flittighed, delvist intelligens og slet intet om empati og medmenneskelighed. 
 
Herefter skal man ’bare’ læse nogle bøger og bestå eksamener. KBU er stort set umuligt at dumpe (er det sket endnu?). Så er man læge.

I betragtning af hvor mange læger der er i Danmark, er der heldigvis utroligt langt mellem psykopaterne, som forgriber sig på patienterne, overtræder etiske regler på det groveste eller lignende af så alvorlig karakter, at ikke kun den kulørte presse gider omtale det.

Kunne man undgå disse i det danske sundhedsvæsen? Skulle vi stille andre krav end at kunne lære Kompendiet udenad til de danske læger? Der er 7 lægeroller; Kompendiet gør os højest til ’medicinsk ekspert’. De andre roller kan man øve sig i med tiden og deraf blive en bedre læge, men jeg vil påstå, at man skal være født med en grundforståelse og nogle basale kundskaber.

Jeg tænker ikke på de drengestregs-studerende, som indbyrdes laver sjov med hinanden; laver historier alle har hørt. Øl-via-sonde til fredagsbar er vist en klassiker, vi alle kender.

Jeg tænker heller ikke på de unge læger (som jeg selv gerne skulle blive en dag), som indledningsvist er generte og usikre og lige skal lære at samarbejde med personalet og kommunikere hensigtsmæssigt med patienterne. Det er et faktum, at størstedelen af patientklager beror på et kommunikationsbrist og ofte omhandler en relativt ung læge.

Nej, jeg tænker på de fulminante psykopater, når jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi slipper gennem læge-nåleøjet.

Et tankeeksperiment: lad os forestille os en medicinstuderende, som i klinisk ophold eller i lægevikariat enten udviser fuldstændig uanstændig og uprofessionel opførsel; eller som forgriber sig på patienterne; eller afslører personfølsomme data på internettet; er totalt blottet for samarbejds- og kommunikationsevner; eller er ude af stand til at tage ved lære og stå til ansvar for sine handlinger for at dygtiggøre sig; som ikke kender grænserne for egne evner og ansvarsområder af hensyn til patientsikkerheden; eller hvad jeg nu lige kan komme på.

…Hvad hvis vi fører tanken fuldt ud, og forestiller os en studerende, som opfylder det hele?

Jeg underviser selv de nystartede lægestuderende i anatomi først på studiet og understreger overfor mine yngre medstuderende, som er vant til udelukkende 10 og 12 i gymnasiet, at ”2-tallet på lægestudiet er nok til at blive en anstændig læge”. Vi lægger barren for at bestå de teoretisk fag højt, så alle er medicinske eksperter, når de aflægger lægeløftet. Skulle man overveje, om andre barrer også skulle løftes – eller blot overhovedet eksistere?

Jeg tror, at vi gør os selv som (kommende) læger, vores kolleger i plejefaggruppen og ikke mindst vores patienter en profylaktisk kæmpetjeneste ved allerede i studietiden at opdage de - heldigvis utroligt få - men fulminante psykopater, før de får ret til selvstændigt virke.

10 kommentarer:

 1. Hej Mads

  Jeg skriver som anonym, for ikke at hænge specifikke medstuderende ud. Jeg har ej heller konkrete beviser, men blot en stærk mistanke. Er på nuværende tidspunkt kandidatstuderende på AU.

  Deler din bekymring til fulde! Jeg har gennem min studietid kendt en studerende, som i den grad udviser tegn på uetisk og uprofessionelt virke. Når man lærer vedkommende at kende, så finder man hurtigt ud af, at personen har en personlighed og en tilgang til mennesker, der på ingen måde harmonerer med dette studie.

  Jeg har flere gange tænkt tanken, at man burde føre en personlighedstest/-profilering af kommende medicinstuderende, for netop at skille 'psykopaterne' fra. Det vil uden tvivl være en afsindigt dyr løsning - og økonomisk set vil fidusen også være væk, hvis man tager testen senere på bacheloren. Penge styrer verden - også uddannelsessystemet. Så jeg tror ikke dette vil blive implementeret, medmindre der dukker en sladderbladssag op i medierne. Nogle vil måske også argumentere imod indførsel af personlighedstests med begrundelsen; "Er problemet overhovedet nævneværdigt?"

  Jeg ser for nuværende ingen anden udvej, end at advare ALLE mine nærmeste omkring vedkommende. Med fulde navn og udseende. Altså, såfremt de skulle blive indlagt og vedkommende tager imod dem, så har de mulighed for at kræve en anden læge.

  Det er en hamrende illoyal måde at være på, over for en kommende lægekollega. Men mine ønsker om mine nærmestes ve og vel vejer langt højere, end sympatien for denne person - der iøvrigt burde være blevet sorteret fra for længe siden!


  Vh.

  En AU-studerende

  SvarSlet
 2. Hej "Anonym"
  Jeg forstår fuldstændig dine frustrationer omkring den medstuderende, men har vi som mennesker ikke pligt til at melde sådan en handling? Jeg ved ingenting om hvad vedkommende har gjort/tænkt/sagt, og jeg har ikke selv oplevet noget lignende fra en medicin studerende, som jeg har følt mig ubehagelig ved. Men du lyder til at nå en grænse (du vil gerne advare de mennesker du kender mod ham), hvilket i mine ører lyder til at være meget slemt. Derfor tænker jeg bestemt, at det er vores pligt som kommende læger at klage over de få personer/medicin studerende vi med sikkerhed ved, ikke er etiske og handler uret.

  SvarSlet
 3. Kære Anonym

  Der er tale om alvorlige anklager mod en konkret medstuderende. Disse kan indgives til studienævnet ved Medicin, hvor det i diskretion kan undersøges, om de er af en sådan karakter, at de kan og bør føre til konsekvenser for den pågældende studerende. Dette af hensyn til den studerende, så vedkommende ikke udsættes for en offentlig hetz, skulle undersøgelsen falder ud til fordel for denne. Det er vist nok normen i et retssamfund. Mvh.

  SvarSlet
 4. Berit Eika og Anne Mette Mørcke20. september 2013 kl. 10.59

  Hej Mads

  Der er formentlig få psykopater blandt os, men dem der er, skal vi naturligvis gøre alt for at identificere. Det er derfor en relevant bekymring, du lufter i dit indlæg, og et punkt vi som uddannelsesinstitution tager meget alvorligt. Vi reagerer altid med det samme og med stor alvor på henvendelser – også fra medstuderende - hvis vi bliver gjort opmærksomme på adfærd, som den du nævner i dit indlæg. De uddannelsesansvarlige i klinikken ved, at de skal være opmærksomme på og informere universitetet, hvis der observeres problematisk adfærd hos medicinstuderende især i omgangen med patienter. Endelig bliver embedslægeinstitutionen inddraget, hvis vi er i tvivl, om en medicinstuderende kan udøve lægefaget forsvarligt, når de bliver færdige som kandidater. Der er altså stor opmærksomhed på problematikken. En ting vil vi dog gerne understrege – der er ingen sammenhæng mellem høje karakterer og psykopati (eller omvendt). Og der er ingen evidens for, at vi kan bruge personlighedstests til at sortere psykopater fra ved indgangen til studiet.

  Vi vil gerne opfordre jer studerende til at henvende jer til jeres studieleder eller studieadministration, hvis I ser abnorm eller uetisk adfærd hos jeres medstuderende. Der er formentlig psykopater alle vegne, og det er ekstra vigtigt at finde dem på en uddannelse som medicin.

  Mvh

  Berit Eika, prodekan for uddannelse og Anne Mette Mørcke, studieleder, medicin, Health, Aarhus Universitet

  SvarSlet
 5. Hej
  Anonym AU- studerende, jeg er helt sikker på at jeg er bekendt med den person du tænker på, det tror jeg faktisk, de fleste på den medicinske kandidat på AU er. Jeg er enig med Thorkild Terkelsen i håndteringen af en evt. sag om uetisk og ansvarsløs omgang med person følsomme data og pt overgreb, begået af en studerende skal ske under diskrete forhold, netop for at undgå stigmatisering og hetz af personen, da denne selvfølgelig er uskyldig til andet er bevist.
  Jeg synes blot det er besynderligt at de episoder der har ført til denne debat, hørte vi om på studiet for omkring 9 måneder siden og der er ikke, så vidt jeg ved, blevet taget kontakt til den studerende for at påtale den uetiske adfærd fra universitets eller hospitalet side hvor episoderne udspillede sig. Selvom rygtet fortæller der blev klaget over personen dengang. I må selvfølgelig have mig undskyldt hvis jeg tager fejl.
  Men, jeg forstår egentlig godt anonym AU-studerendes måde at håndtere sagen på. Jeg har også fortalt dem jeg holder af, at de skal anmode om en anden læge, såfremt de møder den omtalte person på et hospital.

  Mvh
  Brian Damsgaard

  SvarSlet
 6. Der er ingen tvivl om at læge optagelsen burde ændres, således at de mest personlighedsforstyrrede blev sigtet fra. Her er det ikke kun psykopater (dyssocialle) men også de sygeligt selvoptaget (narcisisterne) og dem med væsentlig humør udsving (borderline), som burde frasorteres. Det er hul i hovedet at kun bruge den boglige IQ som optagelseskrav, når det er klart mindst lige så vigtigt med en emotionel nogenlunde stabil IQ.

  Psykiateren

  PS. En god bonus ville være at man samtidig slap for de særdeles elendige personlighedsforstyrrede lægelederer, som aldrig burde have fået lov til at få et lederjob og som forpester arbejdsmiljøet rigtigt mange steder.

  SvarSlet
 7. .... Når sammenligninger ikke kan sammenlignes ...

  Hvordan man sammenstille høje karakterer, flittighed og delvis intelligens med fulminant psykopati?
  Hvordan skal man måle empati?

  Er det overgreb på patienter, hvis de fejlinfomeres?
  Hvem vurdér (fejl)informationen: lægen eller patienten?
  Skal 1/3 af overlægerne suspenderes fra deres virke?

  Jeg ønsker - hvad jeg antager - sammen med resten af samfundet absolut hellere ikke fulminante psykopater i kitler.
  Handler det ikke snarere om at behandle psykopaterne i stedet for at lægge et filter på optagelses/adgangskravene?

  SvarSlet
  Svar
  1. En læge uden kendskab til astrologi har ikke ret til at kalde sig læge. - Hippocrates.

   Slet
 8. Gør lige opmærksom på at de såkaldte psykopater ikke nødvendigvis er højtbegavede- deres IQ er normalfordelt det er en udbredt misforståelse at tro at der er flere bland begavede mennesker. Det er også en udbredt misforståelse at psykopater ikke har empati …de ved jo lige hvor de skal prikke for at manipulerer med andre så selvfølgelig kan de indleve sig i andres følelser. De mangler bare ETIK og udnytter alt og alle omkring sig som var de forhåndenværende instrumenter….. Man kan ikke psykopatsikre nogle studier.

  SvarSlet
 9. Få jer et liv i stedet for at bagtale jeres med-studerende! Inden jeg blev læge mødte jeg også en masse mærkelige typer og de sidder nu som de bedste danske læger indenfor deres gren. Det viser bare måske en misundelse? Ikke særligt godt vis du skal have venner på sygehus med dette skrift Mads. Jeg ville personligt ikke færdes med dig da du allerede nu kritisere dine "venner" også selvom du blot kun er studerende. Jeg har haft flere op til eksamen som har trådt op for forskellige men da eksamen var inde var det faktisk dem som klarede sig dårligst. Så brug hellere tid på din uddannelse! Man bliver ikke en god læge på den måde men tværtimod

  SvarSlet