fredag den 23. december 2011

Danmarks Bedste Hospital

Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospital er formodentlig blevet drøftet i mange kliniske afdelinger i den forgangne uge. Og særligt indgående i de afdelinger, der opnåede en 1., 2. eller 3. plads. 

Selvom det kan være ubehageligt at blive ”målt og vejet”, så er det imidlertid stærkt præstationsfremmende, hvis ellers man ankerkender målemetoden og ønsker at være den bedste inden for sit fag. 

Men hvordan bliver man den bedste inden for sit fag? 

Ja, det er der utvivlsomt flere veje til, og én er ”måling, opfølgning og handling på daglig/ugentlig basis” med afsæt i en stærk målformulering på klinisk relevant niveau. 

Det er i hvert fald essensen af metodikken hos Johns Hopkins Hospital (JHH), der for 21. gang i træk er kåret som USA’s bedste hospital.

Af deres hjemmeside fremgår det bl.a.:  
  • På JHH har man sat sig for at forbedre sundheden i lokalsamfundet og i resten af verden ved at sætte standarden for ”det bedste” inden for behandling, forskning og uddannelse.
  • På JHH tror man på, at ”det bedste” ikke alene er et resultat af individuelle præstationer, men også af velorganiserede systemer og processer, og derfor indsamler de konstant data for at analysere deres processer, reorganisere deres systemer og træne deres personale, så de konstant bliver mere effektive og fejlfri.
  • På JHH er kvalitetsforbedringer og innovation ikke blot et mål, men en livsstil.
Med tanke for, at ”every system is perfectly designed to achieve the results it achieves” (Berwick, 1996), så kunne det være interessant at afprøve JHH’s metodik i en dansk kontekst.

    Referencer:

    Ingen kommentarer:

    Send en kommentar