mandag den 22. august 2011

Strukturreform igen? Eller varm luft i en valgtid?

Jeg tror mange af jer deler min forbavselse og mit mismod over den politiske aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti vedr. regionernes og sundhedsvæsenets fremtid.
 
Sundhedsvæsenet er jo en ikke ubetydelig del af vort fælles velfærdssamfund - og man måtte indtil nu formode, at dramatiske ændringer af sundhedsvæsenet skulle basere sig på grundige analyser, inddragelse af patienterne og aktørerne i sundhedsvæsenet, en offentlig debat og en grundig politisk beslutningsproces til sidst.

Men sådan skulle det så ikke være! Man træffer en politisk beslutning overnight - og så kan et par hurtigtarbejdende udvalg lave forslag til en ny struktur til erstatning for den, som man har besluttet at sprænge i stumper og stykker!
 
Helt uforståeligt - og umiddelbart virker et ord som "uklogt" i den grad som en underdrivelse...

Vi har jo for ganske nylig været igennem en stor strukturreform, og sundhedsvæsenet var nu lige ved at have fundet sine ben efter dette (og bedre gående end før!). Almen praksis var også ved at finde en god samarbejdsform med de nye regioner – og samarbejdet med kommunerne har også været under udvikling. Dette skal så splittes ad.

Set fra almen praksis' synsvinkel er det helt essentielt, at vores tætte samarbejde med sygehusene har topprioritet - og derfor bør almen praksis naturligvis organiseres sammen med sygehusene. Aftalen siger imidlertid, at almen praksis skal organiseres under de 98 kommuner - og sygehusene og de praktiserende speciallæger skal organiseres under de tre nye sygehusenheder.

Skulle dette skabe et bedre samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen? Atomisering af almen praksis.
 
Naturligvis vil vi praktiserende læger under alle omstændigheder arbejde for at give vores patienter den bedste behandling og service - men det er i den grad uforståeligt, at man nu lægger snubletråde ud for det samarbejdende sundhedsvæsen - og oven i købet helt bevidst spænder ben for os!
 
Vanvid er vel det ord som passer bedst?

(Dette indlæg er en let modificeret tekst fra DSAM-bestyrelsens blog på selskabets hjemmeside. Originalen kan læses her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar