torsdag den 25. august 2011

Afdrage gæld eller indbetale på livrente?

Hvis du indbetaler til pension for at nedbringe din topskat, så er det ikke sikkert, at det kan betale sig. I stedet kan det måske bedre betale sig for dig, hvis du afdrager endnu mere på din gæld. 
 
Du kan maksimalt indbetale 100.000 kroner om året til ratepension efter arbejdsmarkedsbidrag og betaling for forsikringer. Så hvis du ønsker at indbetale yderligere, begrænser mulighederne sig til livsvarige livrenter, som normalt er forbundet med relativt høje omkostninger, hvis du måler i forhold til, hvor meget du kan forvente at få tilbage, før du dør. Derfor kan større afdrag på gæld være bedre for din økonomi.

Hvornår skal man så afdrage gæld frem for at indbetale til pension?
Det skal man, når afkastet ved dette er højere. I skemaet kan du se, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Hold din nettorenteudgift op mod livrentens bruttoafkast og omkostningsniveau. Hvis livrentens bruttoafkast fx er på 5 %, og omkostningsniveauet er på 1 %, så opnår du en nettoforrentning på 3,4 %.

Sammenlign derefter dette procenttal med din nettorenteudgift. Dermed kan du kan finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig. 

Det antages, at du betaler topskat på pensionstidspunktet og indbetaler 100.000 kroner om året til ratepension. Hvis du ikke indbetaler så meget, er det bedst straks at hæve indbetalingen.  

Da du både betaler topskat nu og på pensionstidspunktet, begrænser fordelen ved indbetaling til livrente frem for afdrag på gæld sig således til den lave afkastbeskatning på pensionsordninger (15 % lagerbeskatning af afkastet).

Lad os tage et eksempel: Du betaler en rente på 5,5 % inklusiv bidrag på din gæld, hvilket svarer til en renteudgift på ca. 3,69 %. Opnås et bruttoafkast på livrente på 5 % ved et omkostningsniveau på 1 %, vil nettoforrentningen være 3,4 %, eller mindre end der kunne være opnået ved at afdrage gæld.  

Afdrage gæld eller livrente?
Sammenlign din nettorenteudgift med livrentens bruttoafkast og omkostningsniveau.

Omkostningsniveau på livrente
Bruttoafkast på livrente

0,50%
0,75%
1%
1,25%
1,50%
7%
5,53%
5,31%
5,10%
4,89%
4,68%
6%
4,68%
4,46%
4,25%
4,04%
3,83%
5%
3,83%
3,61%
3,40%
3,19%
2,98%
4%
2,98%
2,76%
2,55%
2,34%
2,13%
3%
2,13%
1,91%
1,70%
1,49%
1,28%
2%
1,28%
1,06%
0,85%
0,64%
0,43%


Ingen kommentarer:

Send en kommentar