fredag den 24. juni 2011

Sådan bør et patientmedicineringsmodul se ud!


Som læge er man altid fristet til at stille ideale krav til sine værktøjer.

I vores sidste blog anmeldte vi programmet EPM fra Acure, der i version 2 anvendes på bl.a. Gentofte Hospital.

Nu ser vi på, hvordan det ideelle patientmedicineringsmodul efter vores opfattelse skulle være skruet sammen. 

Formålet med et patientmedicineringsmodul er at gøre den samlede lægemiddelbehandling sikrere og lettere og helst også hurtigere for såvel læger som plejepersonale.

Det drejer sig om ordination, journalisering og registrering af ordinationerne, sikring af korrekt dispensering og administration, og endelig om løbende tidstro opdatering, så ingen på et givet tidspunkt er i tvivl om, hvad der er ordineret, dosis­justeret, seponeret eller administreret.

Systemet skal være let at forstå og intuitivt at anvende. Ellers kan fx mang­lende oplæring i systemet generere fejl på grund af forkert brug af systemet. Gode eksempler på intuitive systemer er søgemaskinen Google og i-Phone.

Systemet må ligeledes ikke interferere med dagligdagen, således at det vanskeliggør de beslutningsprocesser, som lægen står i, når der skal opdateres på medicinen: hvad får patienten p.t. (både på aktuelle afdeling og på andre afdelinger eller via egen læge), hvor længe har det været givet (fx antibiotika), hvad har for nylig været givet, men er nu seponeret osv.?

For plejepersonalets vedkommende skal dispensering og administration af medicinen passe ind i afdelingens vante arbejdsgange, således at systemet fx ikke forhindrer, at et præparat kan være givet 10 minutter i hel, selvom systemet angiver tidspunktet til at være klokken hel.

Indtastning af oplysninger skal være lettet mest muligt, fx så man valgfrit kan indtaste eller søge i de enkelte felter.

Brugervenlighed
Programmet skal som nævnt være nemt og intuitivt at bruge. Ideelt set bør alle programmer som man bruger i det daglige - laboratorieprøver, røntgenbilleder, book­ing program, journalprogram (EPJ) m.m. - være integreret med hinanden, så det er muligt at gå fx. direkte fra patientens laboratoriesvar og over i medicinering.

Det mest ideelle ville være, hvis det hele var indeholdt i ét program. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det være formålstjenligt med en fælles, overskuelig brugergrænseflade, der gerne overholder kendte standarder, som brugerne er fortrolige med fra standardprogrammer som tekstbehandling, hjemmesider m.m.

Oversigtsbilledet med medicinen bør kunne sorteres systematisk så fx smertestillende, hjertemedicin og fx antibiotika står sammen.

Beslutningsunderstøttelse
Det forventes, at programmet kan håndtere allergi uden problemer, også hvis det drejer sig om kombinationspræparater (fx. Kodimagnyl som indeholder Acetylsalicylsyre, Codein og Magnesiumoxid).

Det må ikke være muligt at ordinere dødelige doser.

Der bør være integration med blodprøvesvar og diagnoser, så dosis fx nedsættes i forbindelse med nedsat nyrefunktion. Det bør også være muligt at se effekten af behandlingen grafisk, så det er muligt at se infektionstal, blodtryk/puls i forhold til den givne medcindosering.

Det bør være nemt at udpege/finde præparater, som patienten får i forbindelse med kendte problemstillinger som fx. operation. Her vil det være hensigts­mæsigt, hvis man kan udpege præparater, som giver øget blødningstendens (Plavix, Acetylsalicylsyre m.m.)

Integration (med øvrige systemer)
Ideelt skal et medicineringsmodul kunne fungere fuldt integreret med øvrige systemer, journalmodul, rekvisitionsmodul, laboratoriemodul, kommunikation med praksissystemer, patientadministrative systemer osv.

Det skal ikke være nødvendigt at logge særskilt ind på medicinmodulet, ligesom det ikke skal være nødvendigt særskilt at identificere en given patient, som allerede er slået op i systemet, fx i journalmodulet. Ved indlæggelse og udskrivning vil en automatisering af valg af "korrekt" sy­nonympræparat (dvs. det billigste) fra hhv. sygehusapotek og almindeligt apotek være hensigtsmæssig.
  
Tilgængelighed og driftssikkerhed
Et af hovedformålene med et medicinmodul er, at man kun skal have medicineringsoplysninger stående netop ét sted, så der ikke kan opstå uoverensstemmelser mellem konkurrerende optegnelser.

For at dette kan lade sig gøre, skal systemet kunne tackle alle slags medicin og systemet skal være tilgængeligt alle steder, hvor det skal benyttes, dvs. alle steder hvor der foretages ordinationer (inklusive ændringer/se­po­ne­ring), dispensering og administration.

Det skal samtidig være så nemt at anvende, at brugerne fx ikke fristes til at omgå systemet i bestemte situationer, fx pga. tidspres. Det er ligeledes en nødvendighed, at systemet er meget driftsikkert, og at der som minimum findes fungerende nødprocedurer, som umiddelbart kan anvendes, når systemet pludselig ikke er tilgængeligt.

Patientsikkerhed
Det skal være let at gøre det rigtigt, og det skal være svært at gøre det forkert.

EPM skal sikre, at den rette patient får:

  • den rigtige medicin
  • på det rigtige tidspunkt
  • i den rigtige dosis
  • på den rigtige måde
  • med den rigtige information.

EPM bør endvidere være forsynet med relevant beslutningsstøtte i form af databaser (fx interaktionsdatabasen) med advarsler begrundet i patientsikkerhed.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar