onsdag den 22. juni 2011

Er der mere DRG-kage til mig?

Hvad har kage nu med styringen af sundhedsvæsenet at gøre?

Pointen er, at der udfoldes store anstrengelser fra enhederne i væsenet for, at de kan få deres retmæssige del af kagen. I øvrigt en kage som ikke bliver større pga. anstrengelserne.

Disse bestræbelser er rigtig gode, når de afspejler reelle bestræbelser på at øge produktionen og effektiviteten gennem ændret arbejdstilrettelæggelse og justeringer af behandlingens indhold

Og knap så gode hvis det sker ved at være ekstra god til det med kodningen og en anelse selektiv i forhold til patienterne.

Grundtanken i DRG-systemet er at kategorisere al aktivitet i rimeligt ressourcehomogene grupper, så man kan måle og veje, hvor meget de enkelte sygehuse får fra hånden. En helt åbenlyst fornuftig ambition, når man vil forsøge at følge og styre udviklingen i produktiviteten – og føre ressourcerne derhen, hvor man får mest for pengene.

Men virker det i praksis?

Dertil kan man vel svare både ja og nej. Ja, fordi systemet jo bliver brugt og er omdrejningspunktet for den overordnede styring. Nej, fordi det trods opdelingen i 6-700 DRG-grupper stadig er svært at sammenligne produktionen på det ene sygehus med det andet.

Dels fordi der er plads til forskelle i patienttyngde indenfor den enkelte DRG-gruppe. Dels fordi opgørelsespraksis på de enkelte hospitaler varierer en hel del. Endelig er der jo spørgsmålet om kvalitetsforskelle.

Yderst relevant og et emne der aktuelt debatteres i DRG-kredse. Men skal det også bages ind i kagen, så bliver DRG-systemet i hvert fald ikke enklere.

Så hvad skal man egentlige mene om dette? Som økonom har jeg svært ved ikke at synes, at der skal være et ”system”, der kan understøtte, at man kan måle, veje og sammenligne.

Men når man efter en hel del års stor indsats stadig må konstatere, at der er et godt stykke vej tilbage, inden man med rimelig sikkerhed kan sammenligne prisen på ensartede ydelser mellem A og B, så må man jo også overveje, om det er den helt rigtige opskrift.

Om ikke andet, så kan man konstatere, at målesystemer virker, nogen gange ”bedre” end man kunne ønske sig!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar