onsdag den 15. juni 2011

Stjerner – eller ikke – til it systemerne

It udvalget i Lægeforeningen Hovedstaden har sat sig for at anmelde forskelligesundheds-it programmer i stil med de anmeldelser, man ellers kan læse i diverse it tidsskrifter, og vi lægger ud med det første, nemlig det Elektroniske Patientmedicineringsmodul (EPM), som benyttes i Region Hovedstaden 

Systemet er Acures EPM3, og vi har vurderet det ud fra følgende specifikke aspekter: Brugervenlighed, beslutningsunderstøttelse, integration (med øvrige systemer), tilgængelighed og driftssikkerhed og patientsikkerhed.

Systemet får disse points på en skala fra 1-5:

Samlet får systemet kun 1,5 stjerne, og helt overordnet synes vi, at personalet tillægger systemet større sikkerhed, end det fortjener. Dermed risiker de/vi at slække ubevidst på tidligere sikkerhedsrutiner omkring medicinhåndtering.

Brugervenlighed
Programmet er ikke integreret med andre systemer. Det er fx ikke muligt at kopiere et CPR-nummer fra røntgenprogram over i EPM3 med henblik på opslag af patientens medicinering.

Medicinoversigten kan sorteres efter, hvornår der sidst er foretaget en ændring, men ikke hvornår præparatet oprindeligt er ordineret, så det er muligt at se, hvor længe et givet præparat har været anvendt.

Det er ikke muligt at sortere efter ATC-koder eller indholdsstoffer, således at man kan få et overblik over fx. antibiotika eller smertestillende medicin.

Fanebladene med historik og seponeret medicin er svære at bruge. Det er muligt at sortere medicinen efter navn, hvilket kan give et vist overblik, men heller ikke her er det muligt at sortere efter ATC-koder eller indholdsstoffer. Således vil Zinacef og Cefuroxim stå forskellige steder i oversigten, selv om det er de samme indholdsstoffer, men blot forskellige handelsnavne.

Medicineringstidspunkter kan kun rettes af læger, så hvis en afdeling uddeler medicin kl. 8, 16 og 24, skal der bruges tid på at rette tidspunkterne, hvis man har nogle andre tidspunkter på den pågældende afdeling, hvilket burde kunne foretages af en sygeplejerske.

Når der skal udskrives fra programmet, skal man efter 3 museklik vælge et printernummer (ud fra et ikke-sigende navn - fx. printer på afd. 4) Det er ikke muligt ud fra bruger-ID eller PC-ID at vælge en fortrukken printer.

Beslutningsunderstøttelse
Der er enkelte beslutningsunderstøttende funktioner indbygget i EPM3:

Hvis man vælger et præparat, som ikke er på rekommandationslisten, skal det begrundes. Det er ikke muligt at vælge ind­holdsstof fx. paracetamol, hvilket ville gøre, at man slap for at tage stilling til, om der skal anvendes Panodil eller Pinex.

Det er muligt at vælge et præparat, som patienten er allergisk over for. Hvis allergifeltet / CAVE ikke er udfyldt, vil der komme en advarsel om, at feltet ikke er udfyldt, men det er stadig muligt at medicinere, selv om allergifeltet står som uoplyst. Det er ligeledes yderst problematisk, at man ikke får advarsler i for­bindelse med kombinationspræparater som fx. Kodimagnyl, hvis patienten er allergisk over for et af indholdsstofferne

Interaktionsdelen fungerer fint i den udstrækning, der findes data, hvilket ligger uden for selve programmet.

EPM3 er udstyret med et grafisk modul, hvor man kan samstille blodtryk, blodprøver m.m. med den givne medicin, hvilket er en yderst nyttig funktion. Dog skal alle blodprøvesvar, blodtryk, puls mm. indtastes manuelt; det kan ikke importeres fra laboratoriesystemet. Endvidere bliver modulet ubrugeligt af en såkaldt forløbsvælger, som medfører, at medicineringen kun vises for den aktuelle indlæggelse og ikke for indlæggelser eller ambulante forløb på andre afdelinger.

I tilfælde af udgåede præparater må man nærmest tale om beslutningsblokering, da det ikke er muligt at godkende patientens øvrige medicin, før der er taget stilling til præparatet, som er udgået. Da det ej heller er muligt at slå præparatet op i det elektroniske lægemiddelkatalog, er det endnu vanskeligere. I mange tilfælde det kun handelsnavnet, som er udgået og ikke præparatet som sådan.

Det er ikke muligt at udsortere præparater som fx. giver øget blødningstendens.

Integration (med øvrige systemer)
Der er heller ikke integration, så ordinationer i journalmodul automatisk overføres til EPM3. Og når der skal skrives epikriser, kan man ikke kopiere medicinlisten fra EPM3 til epikrisen, men må manuelt genindtaste disse data.

Der er ikke integration på patientniveau (CPR-nummer), så der er ekstra arbejde med at slå hver ny patient op i medicinmodulet, samtidig med at dette medfører forøget risiko for at vælge forkert patient (dvs at man sidder med journal og laboratorietal på én patent, men er i gang med at ordinere medicin til en anden patient).

Tilgængelighed og driftssikkerhed
I prakisis har EPM3 vist sig uhensigtsmæssigt fx i forbindelse med anæstesier, hvorfor medicineringen i disse tilfælde føres på særskilte skemaer. Dette kan være en nødvendighed, men er med til at påvirke de sikkerhedsmæssige fordele, som skulle opnås med systemet.

Den fysiske tilgængelighed er naturligvis ikke programspecifik men i høj grad afhængig af, hvilket udstyr der er tilgængeligt hvor. EPM3 kan derfor ikke entydigt vurderes på denne parameter.

Log-on tager i størrelsesordenen et minut hver gang. Har man rådighed over den samme skærm med mange patienter, betyder log-on tiden ikke specielt meget, men bevæger man sig fra skærm til skærm, eller deler man skærm med andre gennem dagen, kan det blive nødvendigt med mange log-on og log-off i løbet af dagen.

Systemet er os bekendt temmelig driftsikkert. Der kendes dog et større nedbrud af EPM tilbage i efteråret 2008, hvor adskillige hospitaler var berørt i ca 14 dage i træk. Der fandtes dog nøje planlagte nødprocedurer og papirgange, som i den pågældende periode blev anvendt uden de store problemer.

Patientsikkerhed
Det er et overordnet og ikke EPM-spe­ci­fikt problem, at interaktionsdatabasen ikke er fuldstændig for alle præparater på det danske marked.

Man kan komme til at ordinere medicin til en anden patient end tilsigtet. Alle indlagte patienter er listet i venstre margen af EPM, og det er meget nemt at vælge en forkert patient.

Det er muligt at ordinere præparater i fuldstændigt ufysiologiske og livsfarlige doser, uden at der er indbygget sikkerhedsgrænser eller alarmgrænser i systemet.

Hertil kommer et overordnet problem: Personalet tillægger EPM større sikkerhed, end systemet i denne sammenhæng fortjener og slækker dermed ubevidst på tidligere sikkerhedsrutiner omkring medicinhåndtering.


 Såvidt Acures EPM3 – i næste indlæg beskriver vi, hvordan et ordentligt EPM modul skal se ud.

3 kommentarer:

 1. Interessant med en anmeldese af EPM3 - glæder mig allerede til at læse anmeldelser af de øvrige medicinmoduler.

  Jeg ser dog langt større problemer med EPM3 end beskrevet. Min primære anke er den manglende grafiske oversigt der f.eks. ses i opus medicinmodul. Det er ikke muligt at se pauseret medicin eller hvad der er justeret op eller ned.

  Det hele behøver selvfølgeligt ikke være mac-niveau, men en anelse visionære tanker kunne man da forvente.

  Et andet vitalt problem er standardsortimenter. De fleste yngre (unge) læger har i skadestuer og akutte modtageafdelinger storeudfordringer med at ordinere den relevante medicin da der aldrig er standardsortimenter på disse afdelinger. Tidsspilde og unødige museklik... noget der er meget af i EPM3.

  .... og når patienten så skifter afsnit og bliver indlagt.. så skal alt medicinen godkendes .. igen .. ?!

  ordinationer "efter skema" ? er det god klinisk praksis ?

  nærmest ubrugeligt til blandinger og anæstesi.

  og og og ....


  Ikke et program jeg ville købe hvis jeg kunne være fri - så kom lige ind i kampen og kom med en opdatering vi kan bruge eller find en anden leverandør...

  SvarSlet
 2. Dejligt at se en anmeldelse af EPM3 - bliver godt at se om nogle af de andre medicinmoduler klarer sig bedre.

  Selvom anmeldelsen er god og grundig synes jeg der mangler nogle af de ting der generer mig allermest.

  Der mangler totalt en grafisk visning af præperater igennem den seneste periode. Hvilke har været pauseret, justeret eller seponeret.
  Er klar over det ikke er et mac program, men en anelse visionær kunne man da godt være. Giv os nu et arbejdsværktøj vi kan bruge. Se evt. hvordan det er i opus medicinmodul.

  Det er elendigt til anæstesi, lokal, infusioner og ting der justeres hele tiden. "Efter skema" - er det en ok ordination ? der mangler til maravan, insulin osv. ikke godt nok....

  Og så er det bare for tåbeligt at sidde i skadestuen og skulle klikke sig igennem ... ja jeg er (for 759'ende gang) sikker på at jeg skal ordinere noget medicin der ikke er i standardsortimentet der ikke er eksisterende i skadestuen. Puuuha - bliver helt forpustet af frustration over det her L*** program.

  Nå, men når patienten så bliver indlagt skal man godkende medicinen igen. Godt der ikke er andre syge patienter - så ville man føle man spildte sin tid med ligegyldigt arbejde.. .. .. .. . . . . .

  EPM3 ? Opdater det eller erstat det med et bedre program - det er bare ikke godtnok i sin nuværende udgave.

  SvarSlet
 3. Som daglig bruger af EPM3 må jeg sige at det ikke er så slemt et program som anmeldere vil gøre det til.

  Kopiering af CPR-numre kan ske med den famøse ctrl+c og ctrl+v kombination

  Allergier kan angives på et dybere niveau end EPM2, dvs at også kombinationspræparater giver en advarsel

  Med hensyn til medicin i standardsortimentet er det ikke programmets skyld, men fastlægges af den lokale EPM-ansvarlige og det kan være både godt og skidt, man kan ikke tillægges programmet, blot dårlig planlægning.

  Der kan sagtens opsættes "standardordinationer", som i. ø. fungerer upåklageligt til stor hjælp for indlæggende læger.

  Medicintidspunkterne også et produkt af lokale forhold på afdelingen og er igen lagt på den EPM-ansvarlige og ikke programmet. Jeg vil sætte pris på at sygeplejerskerne ikke frit flytter rundt i mine ordinationer, for tænk hvis der var en mening med det "skæve" tidspunkt?
  Jeg bruger på hver vagt i omegnen 3-4minutter på at ændre tidpunkter på medicinen på omkring 10 præparater, så jeg anser det ikke for værende et stort problem.

  Vi er på Rigshospitalet gået fra EPM1 til EPM3 og overgangen var nogenlunde smidig og opdateringen var markant og giver stor fleksibilitet.
  Cave angivelsen er bedre, der er tilkommet pauseringsfunktion, angivelse af naturlægemidler, recepthistorik og markant bedret historik.

  Og Dr.B hvis ikke jeg tager meget fejl så er Bispebjerg endnu ikke overgået til EPM3 og dermed er din dagligdag præget af EPM1 eller 2 :-)

  SvarSlet