torsdag den 3. oktober 2013

Hvad er DOI?

DOI står for ”Digital Object Identifier” og er et unikt nummer, som hører til hver enkelt videnskabelige artikel.
Nummeret linker til den konkrete artikel, uanset hvor artiklen befinder sig på internettet. Dvs. hvis tidsskriftet f.eks. skifter web-adresse eller bliver opkøbt af et nyt forlag, så følger DOI linket med.

Man anvender DOI linket ved simpelthen at skrive DOI-koden i browserens adressefelt og trykke på enter. Herefter hopper man direkte ind på den pågældende artikel.

DOI numrene administreres af forskellige private firmaer, f.eks. CrossRef (www.crossref.org). Tidsskrifterne betaler et gebyr til et af disse firmaer for at administrere artiklernes DOI numre, og der er forskel på priserne mellem de forskellige firmaer.

DOI-koden er opbygget af forskellige elementer og kunne f.eks. se ud således: 10.1111/j.1748-1716.2006.01618.x.

10.1111 er i dette tilfælde koden for Blackwell's som er det firma, der ejer tidsskriftet.

j indikerer, at der er tale om en tidsskriftsartikel.

1748-1716 er e-ISSN nummeret for det pågældende tidsskrift.

2006 er det år hvor artiklen blev accepteret til publikation.

01618 er artiklens unikke nummer.

Årstallet tildeles, når artiklen accepteres, og ikke når den publiceres, og der kan derfor være forskel på året i DOI-nummeret, og det år hvor artiklen ender med at blive publiceret. Man kan læse mere om systemet på www.doi.org.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar