tirsdag den 8. oktober 2013

Gruppeforfatterskab

Brug af gruppeforfatterskab bliver mere udbredt, i takt med at studierne bliver mere komplicerede og derved inkluderer flere personer i forskningsprocessen.

Der er imidlertid en række forskellige versioner af, hvordan man opgiver denne type forfatterskab, i spil i de forskellige tidsskrifter.  

For eksempel kan man se denne model: Author 1, Author 2, Author 2 and the XX-group. 

Alternativt: Author 1, Author 2, Author 3 on behalf of the XX group. 

Eller: Author 1, Author 2, Author 3 for the XX-group.

Vi har været i tæt dialog med National Library of Medicine (PubMed), og det er i den nye vejledning fra ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tydeliggjort, at uanset hvordan tingene skrives i forfatterlinjen på artiklen, vil National Library of Medicine kun indeksere navne på de individuelle personer som forfattere eller bidragydere, afhængig af hvad der specifikt anføres i ”Acknowledgements-afsnittet” eller andre sektioner i artiklen.

Det vil sige, at det skal specificeres i detaljer, hvilke personer som opfylder forfatterskabskriterierne og derved tager både kredit og ansvar for arbejdet som forfattere, og hvem der ikke opfylder disse kriterier, d.v.s. skal indekseres som bidragsydere (contributors). 

Når man anvender gruppeforfatterskab, er det derfor væsentligt at tilføje en fodnote, som meget tydeligt redegør for, hvilke navne der skal indekseres som forfattere, og hvilke navne der skal indekseres som bidragsydere. Herved bliver det ikke så afgørende, hvad der står i selve forfatterlinjen på artiklen, men det bliver fodnoten, der afgør sagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar