torsdag den 15. august 2013

PLO lider af demokratisk underskudDen nyligt afblæste konflikt mellem Danske Regioner og PLO har affødt et uventet højt medlemsengagement og har kickstartet en bred og åben debat. En debat, der forhåbentlig vil fortsætte langt ud i fremtiden. En debat, der åbenbarer, at der er et vist demokratisk underskud i PLOs ledelsesorgan.
 
PLO styres ved repræsentativt demokrati, hvilket betyder, at man har valgt 51 medlemmer, der skal forvalte et særligt tillidshverv, nemlig én af de 51 repræsentantskabsposter.

Det er disse 51 medlemsvalgte, der på vegne af PLOs rundt regnede 3600 medlemmer skal tage stilling til afgørende spørgsmål som vedtagelse af nye overenskomster, valg af formand, valg til visse bestyrelsesposter og afgørende beslutninger som den, vi var vidne til 29. juni 2013, hvor der skulle stemmes om, hvorvidt medlemmernes ydernumre skulle indleveres, og aftalen med det offentlige opsiges.

Når et medlem således skal varetage sine medlemmers tarv gennem en sådan tillidspost, bør der stilles krav til, at medlemmerne kan få et indblik i, hvorledes tillidshvervet forvaltes. Altså en vis gennemsigtighed i forhold til repræsentantens holdninger, udtalelser og beslutninger. At medlemmerne løbende kan forvisse sig om, at deres repræsentant forvalter tillidshvervet på en fornuftig måde. 

Folketinget i Danmark udgør et tilsvarende repræsentativt demokrati. Man har her fuld åbenhed omkring beslutningsprocesserne, og Folketingets arbejde kan følges gennem live transmission fra folketingssalen. 

PLO holder lukkede bestyrelsesmøder, lukkede repræsentantskabsmøder, lukkede møder mellem PLO-K formændene (lokalformændene) og repræsentanterne, hemmelige afstemninger i repræsentantskabet, der er hemmelige referater, og der må der må ikke citeres direkte fra møderne. 

Hvordan hænger det sammen? Repræsentativt demokrati kræver fuld åbenhed for at give mening.

Ved direkte demokrati kan man have anonyme afstemninger. Ved repræsentativt demokrati bør alle afstemninger naturligvis være åbne.

Det er på høje tid med en modernisering og en demokratisering af PLOs vedtægter, således at der kommer en større åbenhed omkring forvaltningen af det repræsentative demokrati.

Man bør starte med åbne møder og adgang til et efterfølgende referat. Man kunne endog vælge at transmittere live fra møderne, f.eks. som ”PLO-live” på laeger.dk.

På denne måde ville medlemmerne have mulighed for at følge med i, hvorledes repræsentanterne forvalter deres tillidshverv.

Hvis man ikke er klar til en sådan åbenhed, bør man afskaffe det repræsentative demokrati og indføre direkte demokrati.

Eller er PLO´s medlemmer for ubegavede til at sætte sig ind i overenskomst- og lovstof?

14 kommentarer:

 1. Fra nogle af repræsentanterne har argumentet om at "medlemmerne ikke kan forstå det indviklede stof" jo allerede været fremført. Vi har alle læst en del tykke bøger, så mon ikke det går.

  Enten må repræsentanterne forklare sig bedre som led i en helt åben proces elles skal det direkte demokrati på banen som du skriver Line.

  SvarSlet
 2. Rigtig fint indspark.

  En lille kommentar...

  Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt PLO's medlemmer kan tilegne sig stoffet, men om det hensigtsmæssige i, at man har et repræsentantskab, som har den specifikke opgave. Lettelse af en byrde.

  SvarSlet
 3. Helt enig. Et andet aspekt har nok også været at PLO er ramt af det passive demokratis logik. I et hav af bestyrelser rundt omkring i landet sidder der medlemmer, der ikke er valgt som følge af en demokratisk udvælgelse, da det er et problem at besætte politiske poster pga. manglende interesse. Det medfører at en betydelig del af repræsentanterne har som hovedincitament for at sidde hvor de gør at de vil sikre sig at bevare egne privilegier - og det giver bagslag når det politiske system kommer under pres.

  SvarSlet
 4. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 5. @Claus: Hvordan mener du, vi skal tilgå problemerne med det passive demokratis logik?

  SvarSlet
 6. Jeg vil her gerne understrege at jeg dels er tilhænger af debat og tilhænger af at alle processer foregår på demokratisk vis.

  Jeg forsøger at deltage i aktuelle debat hvor det er muligt og tiden tillader det - og på opfordring også her !

  Processen op til repræsentantskabsmødet incl debat og dennes bredde kan og skal diskuteres og der har været mange udmeldinger herom. Jeg vil her afsløre at jeg undervejs har været tilhænger af udmeldinger der kunne afsløre den uenighed der pludselig fremstod for alle 29/6 - men i respekt for siddende ledelse/FU bakkede op om den linie der her blev valgt. Baggrunden for at jeg og andre fra bestyrelse ikke gik ud i åben debat var den fortsatte mulighed for påvirkning af lovforslaget ved et massivt ensrettet pres på medlemmerne.

  Jeg har tidligere fremført at jeg synes et af de store problemer er at vi valgte et meget kort tidsinterval mellem lovvedtagelse og repr-møde hvorved der ikke blev tid til medlemsdebat på regionale/kommunale møder.

  Vi arbejder nu hårdt på at få gang i overenskomstforhandlingerne sideløbende arbejdes med kommunikation incl platforme til brug hertil idet vi også ønsker bred debat med plads til alle meninger. Idet vi finder det vigtigt at fastholde engagement blandt kolleger. Vedr debatten er det nok stadig vigtigt at være opmærksom på at antallet af indlæg om hvor skidt beslutningen var den 29/6 ikke er ensbetydende med at det er flertallet de rhar den holdning.

  Sideløbende vil jeg give tilsagn til at vi får igangsat en drøftelse af vore valgprocesser - dvs vores demokrati; men vi kan ikke gennemføre det hele på en gang.

  Jeg tror at aktuelle engagement blandt kolleger giver grundlag for flere engagerede medlemmers opstilling til diverse tillidsposter og at vi alene på grundlag af dette får flere valg og demokratiske processer igangsat - men det gør jo ikke at vi ikke skal gennemgå vore regler og debattere disse på medlemsmøder fremadrettet.

  Denne meddelelse udgivet som anonym - da der kom fejl på øvrige forsøg - men jeg står inde for den.

  Mvh Bruno Melgaard Jensen

  SvarSlet
  Svar
  1. Er denne post mon autentisk, eller forsøger en anonym spøgefugl at imitere vores konstituerede ? Indholdet er svært at aflæse (f.eks.: menes der "massivt ensrettet pres PÅ medlemmerne", eller FRA...?), og det er ret ordinære statements, der fremsættes.

   Slet
 7. Kære Bruno

  Det glæder mig overordentlig meget, at du er tilhænger af en åben medlemsdebat, og at alle processer skal foregå på demokratisk vis.

  Det er positivt, at du deltager i debatten, også på opfordring. Det værdsætter jeg.

  Hvad er din holdning til at arbejde mod et mere åbent repræsentativt demokrati?

  Vil du stille dig åben overfor ændringer i vedtægterne, således at medlemmerne får bedre mulighed for at følge med i deres repræsentanters arbejde i PLO, dvs med alment tilgængeligt referat fra møderne og åbne afstemninger?

  Vil du stille dig åben overfor at overenskomsterne går til direkte medlemsafstemning, på samme måde som det er tilfældet i mange andre store og relativt komplekst strukturerede foreninger?

  Mvh Line Soot

  SvarSlet
 8. Der er mange komplekse emner i PLO's deroute, men også noget som synes helt enkelt: Det er som Line Soot, og tidligere Trine Jeppesen i en klar analyse på Facebook, påpeger: repræsentantskabet bør ikke have mulighed for hemmelig afstemning, det hører ikke hjemme i et repræsentativt demokrati.

  Iøvrigt er det en uskik at holde døren åben for anonyme indlæg på denne blog.

  SvarSlet
 9. Bruno Melgaard Jensen19. august 2013 kl. 09.27

  Som jeg skrev i 17/8 går jeg indfor demokrati og også åbenhed - beklager at det kom til at se ud som anonymt indlæg men teknikken drillede mig .

  Vedr repræsentativt demokrati kontra direkte skal det ses i forskellige sammenhænge og vi skal også indtænke at der tidl ved urafstemninger ikke kun hos os ofte er lave svarprocenter - men det må der jo arbejdes med - som udgangspunkt er jeg åben overfor direkte afstemning om OK.

  Det har i mange forsamlinger også lægeforeningens delforeneinger været tradition for hemmelig afstemning - men som tidligere skrevet er jeg med på at diskutere også dette emne - personligt har jeg ikke noget imod at stå frem med min mening - og den er da vist også fremme i mange medier ligenu !

  Vedr mødereferater - i min tidligere funktion som regional formand har vi altid haft mulighed for at referater kunne læses af alle kolleger - renset for personfølsomme data - så det kan vel også løses i PLO centralt. I en forhandlingssituation vil det bare være svært at lægge alt ud til alle medlemmer da det helt sikkert i en sådan situation også læses af modparten - hvilket netop kunne have været problemet i aktuelle situation - så det er ikke så enkelt. Jeg ved positivt at mange der ikke ønskede aflevering holdt sine kommentarer ude af Facebook for at undgå en offentlig uenighed under lovprocessen.

  SvarSlet
 10. Til Ole Nordland: Vi har fået verificeret, at blogindlægget fra Bruno Melgaard Jensen er autentisk.

  Til Lorentz Tom-Petersen: Vi vurderer med jævne mellemrum vores politik mht anonyme indlæg og har indtil videre besluttet at acceptere dem af hensyn til debattens bredde - naturligvis under forudsætning af, at de overholder sædvanlige debatregler om lødighed, tone og ikke-injurierende indhold.

  SvarSlet
 11. Jeg er tilhænger af åbenhed og gennemskuelighed. Jeg er også enig i at afstemninger i repræsentantskabet som regel ikke skal være hemmelige. Det er fint at drøfte muligheder for at styrke det interne demokrati.
  I en organisation som PLO vil der dog altid være behov for drøftelser i fortrolighed. De fleste politiske aftaler laves jo hellere ikke i Folketingssalen, men i udvalgsmøder og andre forhandlinger.
  Demokratiet styrkes af aktiv deltagelse. Jeg håber derfor meget at flere fremover vil være aktiv, og stille op til fagpolitisk arbejde. Nya ansigter og nye holdninger holder debatter levende. Jeg kan dog på ingen møde genkende det billede som Claus Rendtorff ovenfor beskriver: "at en betydelig del af repræsentanterne har som hovedincitament for at sidde hvor de gør at de vil sikre sig at bevare egne privilegier". Der er mange der igennem årene har løftet et stort arbejde og brugt arbejds- og fritid til fagpolitisk arbejde, også når andre prioriterede andre opgaver og interesser. Jeg synes man bør anerkende denne indsats i stedet for at komme med disse inkriminerende anklager.

  SvarSlet
 12. Enig med Line. Tingene er uigennemskuelige i PLO. Det er vist kun EU, der hylder princippet om hemmelige afstemninger. Selvfølgelig skal man kunne se, hvordan folk stemmer.
  Der bør ogsså være fast urafstemning mht OK. De sidste OK har ikke været gode og det er frustrerende, at der ikke har været mulighed for at stemme. Man kunne jo sige, at stemmeprocent skulle være mindst 75, før en ok skulle forkastes (for at hindre at et lille utilfreds mindretal nedstemmer ok. man må gå ud fra, at de der ikke stemmer ikke er utilfredse m ok).
  Der er også mange pudsige interessesammenfald /folk m flere kasketter i PLO.
  Det er sandt, at det delvist er vores egen skyld. Vi har været for dovne.
  Jeg kan tilråde tilhængere af en mere aktivistisk linje at tilmelde sig SPRAL. Vi havde et rigtig godt møde sidste weekend. Mange kvikke, engagerede hoveder. Vi har nedsat forskellige arbejdsgrupper (data, faglighed, evt model i tilfælde af konflikt osv). Vi vil ikke splitte PLO, men vil forsøge at stille kandidater op til div fora (PLO; DSAM etc) mht påvirke den forkerte proces, som faget efter vores mening er ude i. Vi læger taber terræn i disse år. Bl.a. til DSR, som med stor dygtighed laver lobbyvirksomhed, sender egne medlemmer på kommunikationskurser, opfordrer sygeplejersker til at stille op til div valg (region, kommunalråd, folketing). Vi vil prøve noget lignende.
  Vi er altså et interessefællesskab, der vil arbejde internt i PLO/DSAM, men også forsøge at styrke vores position udadtil. Lægeforeningen (og PLO) har nok været for passive igennem de sidste år.
  Henrik Keller

  SvarSlet
 13. Kære Line.
  Jeg prøver igen. Tak, fordi du starter en så relevant debat. Debatten egner sig til et offentligt site, fordi den bør foregå i alle landet partier og fagforeninger. Vi har i PLO oplevet noget magisk i forbindelse med konflikten. Mange medlemmer, der ikke før har deltaget i debatter, er kommet til orde og har vist, at der er en kæmpe ubrugt ressource out there. Hvordan bevarer vi disse medlemmer aktive. For det første ved at mediet man debatterer på er nemt. Faacebook er handy, og der er over 2000 på initiativgruppen, så jeg håber, vores nye formand også vil debattere der. PLO bør demokratiseres. Fremover bør der ikke være hemmelige afstemninger i repræsentantskabet, da man selvfølgelig må stå ved sine holdninger. Overenskomsten bør til urafstemning. Kellers forslag lyder fornuftigt. Gennem åbenhed, debat og medejerskab får man aktiveret de menige til at gå ind i arbejdet. Der har været for lidt udskiftning af medlemmer i PLO og udvalg, hvor der er mange gengangere. Referater fra møder bør fremgå af læger.dk, og det bør være sådan, at PLO Kommune og Region udsender løbende nyhedsbreve. . Vi må se på vores valgregler. Tiden er til at, vi som kandidater stiller op i hele regionen, og vælges for vores holdninger og ikke fordi vi kommer fra samme område. Vi har vægtet den lokale kollega alt for højt i forhold til hvilke holdninger vedkommende har. Hilsen Birgitte Ries Møller- Odense.

  SvarSlet