mandag den 5. august 2013

Fantastisk som de danske læger står sammen

For flere uger siden – da lægekonflikten endnu var en trussel i fremtiden – skrev jeg en aftenstund et læsebrev til Politiken (se nederst).

Også jeg var utilfreds med de nye ændringer, regeringen lagde op til. Nok er jeg blot medicinstuderende og kan ikke helt sætte mig ind i konsekvenserne, som praktiserende læger føler helt tæt inde på livet, men jeg kunne nok se, at det var en forkert drejning.
 
Mit læserbrev blev optaget og trykt i Politiken. Helt umotiveret fik jeg kort efter denne besked i min private indbakke på facebook:

Hej Mads! Det må næsten være dig, der har en bemærkning i Politiken i dag om udflytning af professioner – du er da for sej – og jeg byder dig velkommen i dit kommende/vores fælles lægeliv! Mvh (….)”

Jeg blev utroligt overrasket, men endnu mere glad. Det var dejligt at opleve et fællesskab og et sammenhold. Fra en læge jeg ikke kendte og måske aldrig vil møde.

Sammenholdet i den danske lægeverden var tydeligt, da over 90% af landets læger viste Danmark og politikerne, at de ville stå sammen og aflevere ydernumrene. Vi har i sundhedsvæsnet stærke kort på hånden mod politikerne.

Siden har den snævre afgørelse i PLO vist en deling af holdninger. Jeg håber ikke, det vil få konsekvenser. Jeg håber, de danske praktiserende læger sammen finder en løsning, som først og fremmest er til gavn for patienterne og er rentabel for de danske praksisser, så vi fortsat har en lægestand, som udviser sammenhold.

Mit læserbrev i Politiken 21/5 2013:
Der mangler ministerier i Udkantsdanmark 
Den igangværende lægekonflikt går bl.a. på, at regionerne vil placere lægepraksisser efter forgodtbefindende. Man skal vel hverken være læge, lærer eller lærling for at være imod, at man efter endt uddannelse får at vide, at der mangler en alment praktiserende læge, dansklærer eller smed i en bestemt egn af landet og derfor får besked på at flytte dertil.
Jeg foreslår i lighed hermed – og ganske relevant – at Social- og Integrationsministeriet placeres i Vollsmose, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på Lolland og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Vestjylland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar