onsdag den 27. april 2011

Grundlaget for vore unge kollegers speciallægeuddannelse skal være i orden!

Det ser endelig ud til, at der er kommet gang i debatten vedr. Klinisk Basisuddannelse (KBU).

Yngre Læger har meldt klart ud nu, at ade ønsker en revision af KBU – og sikre, at yngre læger får ensartede, gode vilkår som afsæt for en speciallægeuddannelse. Det er svært at være uenig i denne udmelding…

Men hvorfor er det gået, som det er gået? KBU-reformen er jo ikke ret gammel – og er det ikke for tidligt at dømme den?

Hvis vi sammenligner KBU-reformen med en anden uddannelsesreform, træder KBU tydeligere i relief:

  • Speciallægereformen fra 2004 var resultat af et meget grundigt forarbejde med involvering af specialerne, pædagogisk ekspertise, Sundhedsstyrelsen, amterne og andre stakeholders. Der var nedsat en kommission; det grundige forarbejde varede i adskillige år, og der var taget stilling til en implementeringsstrategi med blandt andet brug af en nyoprettet figur: den postgraduate kliniske lektor. Reformarbejdet var iværksat på baggrund af konstaterede problemer med den daværende speciallægeuddannelse.
  • KBU-reformen var politisk bestemt! Den daværende statsminister havde meldt ud, at der skulle produceres speciallæger hurtigere, og da man lige have reformeret selve speciallægeuddannelsen, faldt øjnene på de 18 måneders turnus. Politisk ønskede man derfor at afkorte turnus. En aftale blev indgået i stor hast mellem den daværende sundhedsminister (han har jo i dag en ministerpost med højere charge i den nuværende regering…) og Yngre Lægers daværende formand. Min ærede praksiskollega Jørgen Lassen har offentligt kaldt aftalen en ”lokumsaftale”, men jeg har dog ikke belæg for at påstå, at aftalen blev indgået på en sådan lokalitet – og så fik vi 4-års reglen med i ”købet”! Efterfølgende blev der pyntet lidt på den ved, at man fortsat sikrede,  at mindst 80 % af de unge læger fortsat skulle have et almen praksis forløb. Et yderligere figenblad for at dække over det politiske i beslutningen blev tilføjet: en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe blev nedsat for at udarbejde en ny målbeskrivelse for KBU. Arbejdsgruppen tog sig dog den frihed fortsat at anbefale 18 mdr. til at opnå disse kompetencer – og nogle i gruppen talte om 24 mdr. måske havde været bedre.
Vi har gennem tiderne hentet meget uddannelsesinspiration fra det store udland – specielt UK. Det gjorde vi så ikke denne gang… 

Nej,  briterne havde i øvrigt i forbindelse med deres reform af ”turnus” været i Danmark, og med baggrund i vores erfaring med 6 måneders almen praksis i turnus kunne jeg fortælle professor Steve Field om vores erfaringer. Steve Field var hovedmanden bag deres reform, der endte med en udvidelse fra 12 til 24 måneders ”turnus” (”foundation years”) med almen praksis som en ny mulighed i UK.

Jeg vil ikke skyde fra hoften her og nu og anbefale 24 måneders turnus – men jeg synes, erfaringerne vi hører fra de unge læger, stemmer overens med erfaringerne hos os uddannelseskoordinatorer i almen praksis vedrørende KBU, og vi hører de samme toner fra gode sygehuskolleger.

De publicerede undersøgelser taler samme sprog: KBU fungerer under de nuværende vilkår ikke godt nok.

Derfor må der ske ændringer – om det så skal være 12, 18 el. 24 måneder.

Vi skal sikre, at alle læger får et basalt men solidt fundament at arbejde på i det danske sundhedsvæsen. Det samme fundament skal danne basis for valg af og gennemførelse af en speciallægeuddannelse.

Jeg mener, at der ikke kan herske tvivl om, at intern medicin og almen medicin er to af de helt essentielle elementer i en revideret KBU!

Og jeg er enige med YL i, at der må være et stort potentiale i en velfungerende FAM-afdeling med adgang til speciallæge supervision.

YL spørger i deres forslag, om almen praksis kan løfte uddannelsesopgaven, hvis alle KBU-læger (igen) skal 6 måneder i almen praksis. Det har vi jo gjort indtil for ganske nylig – og svaret er helt klart: det kan, skal og vil vi meget gerne i almen praksis! 

At alle læger har arbejdet i minimum 6 måneder i almen praksis, er en fantastisk facilitator for det fremtidige sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen, som vi vil alle går ind for. Jeg gør i hvert fald.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar