mandag den 18. april 2011

Få mest ud af dit forældrekøb

Jeres barn skal til at studere og mangler et sted at bo, eller måske har I allerede købt en lejlighed, som I udlejer til jeres barn. Uanset jeres situation, så er der mange penge at hente ved at vælge den rigtige skatteordning til jeres forældrekøb.

I har to gode muligheder på skatteområdet, når det gælder forældrekøb, nemlig virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. De fleste vælger dog virksomhedsskatteordningen uden at få undersøgt, om det nu også er mest udbytterigt for dem.   

      Virksomhedsskatteordningen:
Skatteordningen er ofte fordelagtig, hvis størstedelen af købesummen er finansieret af lån, og I betaler en høj marginalskat. Her kan underskuddet på lejligheden nemlig fratrækkes den personlige indkomst, så I får gavn af renteudgifterne.

      Kapitalafkastordningen:
Her er der ikke samme krav til regnskab og skat, men der beregnes et kapitalafkast på pt. 4 % af lejlighedens kontantværdi, som fratrækkes den personlige indkomst, så I får et væsentligt fradrag.

Hvilken skatteordning kan bedst betale sig?
De fleste vælger som sagt virksomhedsskatteordningen, selvom den er relativt kompliceret i forhold til skat og regnskaber, så der som regel er brug for en revisors assistance. Her kan I se, hvad der bedst kan betale sig for jer:

Valg mellem virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

Overskud efter renter > 0
Overskud efter renter < 0

Beregnet kapitalafkast tæt på faktiske renteudgifter
Beregnet kapitalafkast langt fra faktiske renteudgifter
Beregnet kapitalafkast tæt på faktiske renteudgifter
Beregnet kapitalafkast langt fra faktiske renteudgifter
VirksomhedsskatteordningenVælg
Kapitalafkastordningen
vælg
Vælg
Vælg


Vælg derfor kapitalafkastordningen, hvis det beregnede kapitalafkast ligger tæt på de faktiske renteudgifter, eller hvis der er et overskud efter betaling af renteudgifter. Så sparer I også revisoren. 

Vælg derimod virksomhedsskatteordningen, hvis der er underskud på lejligheden efter betaling af renteudgifter, og hvis det beregnede kapitalafkast ligger langt fra de faktiske renteudgifter.

Køb af lejlighed til 1.600.000 kr.:
Et forældrepar ønsker at købe en lejlighed til deres datter til en kontantpris på 1.600.000 kr. De finansierer den ved hjælp af et afdragsfrit og fastforrentet 5 % lån.

I virksomhedsskatteordningen ændres værdien af rentefradraget fra ca. 33 % eller kr. 24.000 til ca. 56 % eller kr. kr. 40.320. Altså en fordel på 16.320 kr.

Hvis de i stedet bruger kapitalafkastordningen, beregnes et kapitalafkast på 4 % af kontantværdien, eller 64.000 kr., som fratrækkes den personlige indkomst med en værdi på ca. 56 % eller 35.850 kr. og tillægges kapitalindkomsten med en værdi på ca. 33 % eller 21.120 kr. Altså en fordel på 14.730 kr.   

Fordelen ved virksomhedsskatteordningen er altså i dette eksempel størst. Til gengæld er ordningen mere besværlig og kræver ofte hjælp af en revisor. Disse omkostninger skal der naturligvis også tages højde for.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar