tirsdag den 3. maj 2011

Klimavidenskab ligner epidemiologi

Få professionelle vil i dag stille spørgsmålstegn ved, om rygning øger risikoen for lungecancer.

Dette desuagtet, at vi ikke er i stand til på forhånd at udpege de personer, som vil udvikle lungecancer ved rygning.

Det skyldes om bekendt, at også lungecancer er en multifaktoriel sygdom, hvor såvel genetisk konstitution som andre ekspositioner spiller ind.

Når det handler om klimavidenskab, bliver forskerne ofte bebrejdet, at de ikke kan forudsige vejret mere end få dage frem, og at man derfor må sætte spørgsmålstegn ved, om de overhovedet kan forudsige noget om klimaet årtier frem. 

Men vilkårene for forskning i klima ligner på mange måder vilkårene for epidemiologisk forskning.

Klimamodellerne kan således godt og ret præcist udregne, hvad konsekvenserne af menneskers fortsatte udledning af drivhusgasser vil være for den globale opvarmning og for fremtidens vandstand, selv om sidstnævnte er vanskelig at tidsfæste præcist endnu.

Man kan også godtgøre, at der bliver mere ekstremt vejr i form af voldsom nedbør, orkaner, cykloner, og tørke.

Disse beregninger bliver ikke mindre troværdige af, at samme forskere ikke præcist kan forudsige hvor og hvornår den enkelte cyklon vil opstå, ligesom man sjældent kan tilskrive en bestemt cyklon til klimaændringerne, men kun kan operere med en bestemt andel.

Men det svarer jo igen meget godt til situationen med lungecancer. Vi kan ret præcist udregne hvor stor en andel af tilfældene af lungekræft, som kan tilskrives rygning, og derfor også hvor mange tilfælde, man kunne forebygge, hvis alle holdt op med at ryge. Vi kan derimod sjældent med sikkerhed godtgøre, at en given patients lungekræft skydes hendes rygning.

Mange betragter klimaet som så komplekst, at det i praksis ikke er muligt at etablere troværdige modeller for det.

Men det er en misforståelse. Selv om vi langt fra har fuldt indblik i menneskets mange biokemiske processer, kan vi alligevel godt etablere modeller, som ret præcist beskriver, hvilke konsekvenser eksposition for en bestemt faktor betyder for en bestemt sygdom, selv om mange hundrede andre faktorer også spiller ind, hvoraf nogle utvivlsomt endnu ikke kendes.

Vi må derfor holde op med at stille spørgsmålstegn ved troværdigheden af klimamodellerne, blot fordi de ikke kan forudsige vejret på en bestemt lokalisation til et bestemt tidspunkt, men i stedet lytte til forstandige forskeres modelberegninger.

Ikke forstået sådan, at man nu en gang for alle har færdigudviklet disse modeller – de forfines selvfølgelig løbende, helt på linje med de stadig mere komplekse multivariate modeller, vi opererer med inden for epidemiologien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar