torsdag den 28. februar 2013

Hvordan reviderer man en artikel efter vurdering hos et tidsskrift?


Det er ekstremt få artikler, som accepteres direkte uden krav om ændringer. Typisk modtager man derfor et brev fra redaktøren, hvor der dels er anført nogle krav fra redaktøren til ændringer samt dels er anført en række kommentarer fra en eller flere eksterne bedømmere i peer review processen.

Det er en rigtig god idé at følge alle ændringsforslagene og kun undlade dette, hvis der er en oplagt misforståelse fra redaktør eller bedømmers side.

Der skal udarbejdes et detaljeret følgebrev til redaktøren samt en revideret udgave af manuskriptet. I det reviderede manuskript er det væsentligt, at man tydeligt kan se, hvilke ændringer der er foretaget. 

Man bør derfor bruge f.eks. ”track changes” i Word eller en anden form for markering af ændringerne. Dette reviderede manuskript skal indsendes til redaktøren sammen med et detaljeret følgebrev.

I følgebrevet er det en god idé først at anføre, at man har ændret i manuskriptet i henhold til kommentarerne og herefter gennemgå detaljeret, hvad der er foretaget af ændringer. Det nemmeste til dette er at kopiere redaktørens brev over i sit følgebrev og så besvare spørgsmålene/kommentarerne punkt for punkt.

Dvs. man lader den originale tekst stå fra redaktørens følgebrev, og under hvert punkt anføres præcist, hvad der er foretaget af ændringer. 

Endelig anfører man typisk, at ændringerne har hævet artiklens kvalitet (hvis man altså synes dette), og forespørger om artiklen i den nuværende reviderede form således kan accepteres til publikation. 

Skriv i en god tone i følgebrevet. Redaktører er flinke folk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar