tirsdag den 19. februar 2013

Alle originale data skal offentliggøres

Internationalt er der med rette en del opstandelse over, at medicinalfirmaer i nogle tilfælde har underrapporteret specielt bivirkninger ved enkelte præparater.

Dette har været beskrevet i form af, at data indrapporteret til FDA (Food and Drug Administration, USAs sundhedsmyndigheder, red.) i forbindelse med godkendelsesprocedurer ikke altid finder vej til videnskabelige publikationer og derfor ikke kan gøres til genstand for f.eks. metaanalyser.

Dette er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, og man støtter derfor kraftigt op omkring nødvendigheden af at publicere alle originaldata. Støtten til denne holdning kommer bl.a. fra Cochrane samarbejdet og fra forskellige sammenslutninger af tidsskriftsredaktører.

Det nyeste skud på stammen er et initiativ på www.alltrials.net, hvor man kan tilkendegive, om man er enig i dette synspunkt eller ej.

Det er svært at være uenig, og det støttes da også af f.eks.Helsinki Deklarationen, hvor der ordret står: ”Authors have a duty to make publicly available the results of their research on human subjects and are accountable for the completeness in accuracy of their reports … negative and inconclusive as well as positive results should be published or otherwise made publicly available”.


Der er derfor ingen tvivl om, at alle originale data indhentet ved humane forsøg selvfølgelig skal offentliggøres. Det nævnes ikke, om data fra dyreforsøg eller laboratorieforsøg også omfattes af disse etiske regler, men det bør de selvfølgelig være.

Problemstillingen kommer nu omkring at få resultater fra negative studier eller måske fra dårligt gennemførte og planlagte undersøgelser offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. 


Dette er ikke altid nemt, og heller ikke selvom man sender sin artikel til et Open Access tidsskrift, hvor forfatteren selv betaler for publikationsomkostningerne.

Open Access tidsskrifterne har samme peer review system som almindelige tidsskrifter, hvor forfatterne ikke betaler for at få deres data publiceret. Dette er et aspekt som faktisk ikke nævnes i den internationale debat omkring at få alle data publiceret, og man kunne måske mistænke en mindre interessekonflikt hos de tidsskriftsredaktører, som fører an i debatten. 

Hvorfor nævnes det f.eks. ikke, at sådanne vanskeligt publicerbare data kan gøres offentligt tilgængelige på hjemmesider eller andre steder udenfor de etablerede tidsskrifter?

Det bedste vil selvfølgelig være, at data gennemgår en filtrering/tilretning/fortolkning i et peer review system, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, må det næstbedste være at offentliggøre data uden peer review.

Det synes at være tid til at lave et forum eller et ”tidsskrift”, hvor forfattere kan få publiceret deres data uanset kvaliteten af de gennemførte undersøgelser.


Man forpligter sig i henhold til Helsinki Deklarationen til at offentliggøre sine forskningsdata, men hvis ingen tidsskrifter vil have disse data, eller hvis man kun kan publicere dem mod et meget højt publikationsgebyr, så er der faktisk en uløst etisk problemstilling.

Vi trænger derfor internationalt til et sted, hvor man kan offentliggøre sine forskningsdata som ingen af de såkaldte almindelige tidsskrifter ønsker at publicere.


Situationen er desværre ikke helt enkel, idet sådanne data skal være indekseret, for at man skal kunne finde dem i diverse søgemaskiner, og en vis grad af kvalitetsniveau må trods alt gælde, for at resultaterne bliver læsbare. Men hvem tager bolden op?

1 kommentar:

  1. Hej Jacob,
    Ja man kan vel næppe være uenig. Men jeg kommer alligevel til at tænke på, hvad det skal nytte, hvis alt bliver lagt ud. Altså: Hvad er data? Det er vel først, når man har fundet ud af noget, og der er rimelig sikkerhed for, at det er holdbart, det man har fundet ud af?
    Det taler for en eller anden form for peer review. Ellers kan jeg da se for mig, at vi bliver oversvømmet af en masse løse påstande. Og det er vel ikke data?

    SvarSlet