tirsdag den 20. marts 2012

Kære FÆTTER KL - Hurra for et oplæg

Sidder her på en regnfuld forårssøndag og smuglæser dit og jeres KL-oplæg om det nære sundhedsvæsen og de nære sundhedstilbud. Det er som om solen skinner. Tænke sig at have en fjern fætter, som synes så godt om os i Almen Praksis, at I ligefrem vil til at lege endnu mere med os. 

Jeg forstår det så godt, for vi synes også selv at almen praksis kan en masse. Det er så dejligt, at I så åbent efterspørger os og vores duelighed og endda synes, at der skal være flere i vores det af familien i det ganske danske land. Jeg har fra min side set, at KL-delen af familien har været nytænkende, professionaliseret sig og vil samarbejde. Skønt, at I ligefrem sætter trumf på og mener, at der skal være god lægedækning i almen praksis i hele landet. Det støtter os meget. Det er vi nogen i almen praksis, der tænker meget over i disse år.

For herude på landet - jeg bor jo i Ringkøbing-Skjern, som du husker - har vi i årevis haft det rigtig godt med kommunens folk, og vi har lagt planer og drevet dagligdagen til patienternes gavn. Det er vel det, som det drejer sig om?? Det daglige gode arbejde om og for patienterne. For vi har jo en fælles opgave og spiller ind fra hver vores del af "familien". For tiden kniber det dog at skaffe læger til det fælles arbejde. 

Vi har i årevis, - og længe før det blev moderne med Kommunalt-Lægelige udvalg - haft formelle møder med de gamle kommuner og efter kommunalreformen med den nye storkommune. Vi har som en af de første kommuner i landet haft kommunale praksiskonsulenter, og vi har skabt mange nye tiltag med opsøgende ældrebesøg, senere opfølgende besøg efter indlæggelser, samarbejdsmøder med hjemmesygeplejersker, sundhedspleje og socialforvaltning. Vi har drevet fælles faglig udvikling mellem sektorerne bl.a. i årevis dyrket sårområdet og er p.t. i gang med en revitalisering af hele vores fælles indsats omkring terminalpleje. Vi har været med i udarbejdelse af kommunal sundhedspolitik, opbygning af sundhedscentre og drift af samme omkring kronikeromsorgen. Apotekerne har været med i perioder.

Jo, vores samarbejde fejler ikke noget, og derfor har det også ærgret mig, når folk fra kommuner og almen praksis i andre dele af landet har talt ondt om hinanden. Det er lidet konstruktivt, og jeg har tolket det mest som om, de ikke har forstået hinandens verden og desværre har dyrket fordomme om henholdsvis almen praksis og det kommunale sundhedsarbejde.

Lad dette være slut i det nye familieskab. Lad os love hinanden, at vi prøver at forstå hinandens konditioner, som f.eks at kommunerne er stramt budgetstyrede og er underlagt dokumentationskrav, vi andre ikke drømmer om.

Ligeledes skal I prøve at forstå, at vi i dagtiden passer vores patienter og vores forretning, og møder i dagtiden naturligt honoreres. Noget så banalt har givet mange knoppede ord og dæmper lysten til dialog.

Lad os osse love hinanden, når vi mødes til familiefesten, at der ikke er tabuer os imellem. Måske vil vi læger sige, at alle syge mennesker, også ældre borgere skal have tilbud om sygehusvurdering, hvis der er behov for det, men selvsagt passes før eller efter en evt. indlæggelse - i trygge omgivelser på kommunale institutioner.

Hvis vi som læger skal servicere disse specialpladser på plejehjem, skal de geografisk ligge opportunt og være fagligt velbemandede døgnet rundt. Vi skal ikke genopfinde de små sygehuse. Jeg er sikker på, at vi finder en god plan for det.

Hvor er det godt, at I forstår, at med flere lægelige opgaver at løse for jer, skal der være flere af os.Ellers hænger det ikke sammen. Vores hovedopgave er jo stadig at være tilgængelige i vores lægehus.

Så velkommen Fætter KL med dit og dermed jeres meget positive og ekspansive udspil. Lad os sammen kæmpe for, at der kommer tilstrækkeligt med læger i hele landet og lad os håbe, at I med jeres indflydelse på overenskomsten for almen praksis kan trække den vej. Tænk sig, at I i et så vigtigt oplæg rækker hånden ud. Dejlig.

Glæder mig til mane fætter-.kusine- sammenkomster fremover.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar