onsdag den 14. marts 2012

Kan man accelerere udviklingen? …to små Quiz ’er og en enkel metode!

Quiz nr. 1:

I 1601 gennemførte James Lancaster et eksperiment, der illustrerede effekten af ​​citronsaft til forebyggelse af skørbug. Hvornår adopterede den britiske flåde denne profylaktiske behandling? 

I 1602, i 1689, i 1757 eller i 1796?

Det gjorde den britiske flåde i 1796 (efter 195 år), og historikken var følgende:

·         1601: citronsaftens profylaktiske effekt opdages (Lancaster)
·         1612: behandling anbefales (Woodall)
·         1753: resultaterne offentliggøres (James Lind)
·         1772-1775: resultaterne efterprøves (Kaptajn James Cook)
·         1796: den britiske flåde indfører officielt citronsaft som profylaktisk behandling mod skørbug.


 
Quiz nr. 2:
 
Hvor lang tid gik der før den amerikanske organisation National Institutes of Health anbefalede, at mavesår blev behandlet med almindeligt antibiotika, som foreslået af Marshall og Warren i deres Lancet artikel fra 1984?
 
2 år, 5 år, 10 år eller 20 år?

Der gik 10 år, og historikken var følgende; 

·         1979: Robin Warren (patolog ved Royal Perth Hospital, Australien) fandt bakterier i maven hos patienter med mavesår.
·         1982: Barry Marshall dyrkede bakterierne og fandt Helicobacter pylori i 100% af de undersøgte duodenal mavesår og i 77% i de undersøgte gastric mavesår.
·         1984: Første offentliggørelse i The Lancet, hvor mavesår foreslås behandlet med almindelige antibiotika.
·         1994: National Institutes of Health anbefaler behandling af mavesår, som foreslået i Marshall og Warren’s artikel. 


En enkel metode

Ville hastigheden i udviklingen have været anderledes, hvis der også var blevet anvendt statistisk proces kontrol? Ja, formodentlig. 

Ligesom elektrokardiografi (EKG) er eminent til at aflæse hjerterytmen, så er ”statistical process control” (SPC) eminent til at aflæse rytmen i dataserier …og f.eks. fremhæve effekten af en give intervention i forbindelse med udviklingsarbejde. 

SPC-metoden blev udviklet af Walter Shewhart i 1920’erne. Han noterede sig, at data, der blev præsenteret på aggregeret niveau (som gennemsnit, standardafvigelse, varians, osv.) mistede den rigdom, som de individuelle datapunkter rummede, hvilket vanskeliggjorde diagnostik, intervention og kontrol.

SPC-diagrammer viser således de individuelle datapunkter, der underlægges en række statistiske regler, som fremhæver datapunkternes rytmi og arytmi. Shewharts pointe var, at data ALTID skal præsenteres på en sådan måde, at de bevarer den oprindelige information.

SPC blev anbefalet i år 1920. Den engelske sundhedsstyrelse anbefalede metoden i år 2000. Hvornår mon metoden bliver daglig praksis i ALT udviklingsarbejde på danske sygehuse?Referencer: 

Andersen S.E., Kjærgaard J., Kontrolkort – et nyttigt, grafisk redskab til analyse af processers variation over tid. Ugeskr Læger 2009;171:895-8.
Anhøj J., Bjørn B., Statistisk processtyring i sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger 2009; 171:1764-8.
Bown S.J., Scurvy: How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail. St. Martin's Press, 2004
Marshall B.J., Warren J.R., Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet, 1984 Jun 16;1(8390):1311-5. S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar