fredag den 16. marts 2012

Kønskvotering er en pinlig affære

Man kan ikke se bort fra fakta – nemlig at ca. 80% af Københavns Universitets professorer er mænd.

Dette er blevet fremlagt som et ”meget alvorligt problem”, men jeg kan ærlig talt ikke rigtig se problemstillingen.

Københavns Universitet har vedtaget en handlingsplan med den fængende titel ”Mangfoldighed på KU – flere kvinder i forskning og ledelse”, gældende fra 2008 til 2013 (mangfoldighed.ku.dk). 


Denne ligestillingsplan præmierer de fakulteter, som vælger at besætte professorater med kvinder i stedet for mænd. Dette gøres ved, at der gives økonomiske midler til oprettelse af et ekstra gratis professorat. Strategien er uden tvivl blevet juridisk bedømt, inden den er iværksat, men jeg forstår ærlig talt ikke, at dette kan være lovligt. Det kan ikke tolkes anderledes end kønsdiskriminering af mændene.

Forelagt problemstillingen vil KU’s ledelse selvfølgelig svare, at man ansættes efter kvalifikationer og ikke efter forekomsten af x- eller y-kromosomer, men hvorfor så overhovedet lave en ordning med et økonomisk incitament?

Jeg synes faktisk, at det er en pinlig sag for Universitetet. Det er helt urimeligt at se på kønnet som en enkeltstående faktor, og dette sætter de kvindelige professorer i et rigtigt dårligt lys. Man kan ikke undgå at få en effekt, som at de nyudnævnte kvindelige professorer vil blive set på med en vis skepsis – blev hun kun ansat pga. de økonomiske incitamenter? 

Dette er aldeles urimeligt og tjener ikke noget godt formål. Hvis kun 20% af KU’s professorer er rødhårede, skal vi så også indføre et økonomisk incitament til at ansætte rødhårede professorer fremover? – Ja, sammenligningen kan måske virke tåbelig, men der er ikke forskel.

Skal vi også have ligelig fordeling af religiøse tilhørsforhold, partipolitisk overbevisning, seksuelle præferencer, og alt muligt andet?

Og hvad med kønsfordelingen på medicinstudiet? P.t. er langt størstedelen af de medicinstuderende af hunkøn – skal vi så lave kønskvotering i optagelsen til medicinstudiet, dvs. favorisere de mandlige ansøgere?

Nej, under ingen omstændigheder. Vi bliver nødt til at holde fast i, at man optages på studiet efter faglige kriterier, men ansættes i akademiske stillinger efter faglige kriterier, og man tildeles f.eks. fondsmidler efter faglige kriterier. Kønskvotering er en pinlig affære!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar