mandag den 8. oktober 2012

Ændrede regler for kapitalpension, hvad betyder det?

Den skatteaftale, der i juni blev indgået mellem regeringen, Venstre og De Konservative medfører ændrede regler for kapitalpensioner. Vi ser her på, hvordan kapitalpensionsordningen ændres, og hvordan det påvirker din økonomi.

Beskatning rykkes frem  
Aftalen betyder, at beskatningen af dine fremtidige indbetalinger til kapitalpension rykkes frem. Indtil nu har du fået fradrag på ca. 37,5 % i bundskatten for indbetalinger (afhængigt af din kommune), og du betaler en afgift på 40 % ved udbetalingen. 

Vedtages skatteaftalen i sin nuværende form, vil du fra 2013 ikke få fradrag, når du indbetaler til en kapitalpension, og du betaler heller ikke skat eller afgift, når du får pengene udbetalt. Den nye kapitalpension kommer således til at minde om tidligere tiders selvpensioneringskonti.

I 2013 får du mulighed for at ændre dine eksisterende kapitalpensioner til den nye ordning. Det sker ved, at din betaling af afgift rykkes frem, så senere rettidig udbetaling fra ordningen bliver skatte- og afgiftsfri. Overgang til den nye ordning kan ske mod betaling af en engangsafgift på 37,3 %, som trækkes fra dit depot. 

Hvad gør du med eksisterende kapitalpensioner?
Ændringen vil gøre eksisterende kapitalpensioner skattemæssigt mere attraktive, fordi afgiften på ordningen reduceres med 2,7 procentpoint. Denne mulighed bør alle derfor som udgangspunkt benytte sig af i 2013. Modsat, hvad mange tror, har det ikke nogen økonomisk betydning, at der efterfølgende er et mindre depot, som bliver forrentet. 

Fremtidig opsparing på kapitalpension
Det bliver mere attraktivt for de fleste at spare op i en kapitalpension fremover, fordi beskatningen bliver lavere. Den ulempe, der har været ved, at fradraget ved indbetalingen kun var på ca. 37,5 % mens afgiften ved udbetalingen var 40 %, falder bort.
 

Hertil kommer, at den nye kapitalpension giver mulighed for lavere løbende afkastbeskatning (pt. 15,3 %) end den, der opnås ved opsparing i frie midler (typisk fra 27 til 42 %).

Er der lang tid til midlerne skal anvendes, og har du ingen eller kun lille gæld i økonomien, og er din gæld lavt forrentet, så kan en kapitalpension være et fint supplement til opsparing i frie midler. Der vil fra 2013 højst kunne indbetales 27.600 kr. om året til ordningen pr. person.

Fordel ved indbetaling for pensionister forsvinder
I de senere år har mange på folkepension og førtidspension med stor fordel kunne benytte indbetaling til kapitalpension til at øge deres pensionstillæg eller førtidspension. Denne mulighed ophører med denne skatteaftale, der altså får en negativ indflydelse på den fremtidige økonomi for denne gruppe.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar