tirsdag den 28. august 2012

Penkowa-sagen: Ikke flere kontrolinstanser tak!

Det ser ud til, at nettet er ved at stramme til om Milena Penkowa, idet hun allerede er vurderet skyldig i forsætligt snyd i 2 publikationer, og flere er under behandling.

Yderligere 15 artikler er for nylig videregivet til ekstra grundig granskning i UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, red.).

Når dette materiale er færdigbehandlet, vil hun - afhængig af udfaldet - kunne risikere at blive frataget både sin ph.d. og dr.med. titel. Når det endelige udfald af sagen foreligger, vil vi selvfølgelig behandle det i Ugeskriftets spalter.

Mange forskningsaktive, som jeg har talt med, frygter dog, at denne ærgerlige sag vil få den ”sædvanlige” konsekvens, nemlig at beslutningstagere som befinder sig over os i magtpyramiden, føler en trang til at opfinde nye kontrolsystemer og andre ting, der igen vil gøre det vanskeligere for os at udføre vores hverv.

Der er i forvejen et utal af forskellige systemer med anmeldelsespligt mm., som gør, at det frie forskerinitierede projektarbejde i høj grad vanskeliggøres.

Det er vigtigt at understrege, at uanset hvor mange kontrolinstanser, der opfindes og implementeres, så vil man aldrig kunne gardere sig 100% mod overlagt snyd.


Et godt eksempel på dette er f.eks. GCP (Good Clinical Practice) reglerne, hvor intentionen selvfølgelig er i orden og sober, men hvis en forsker virkelig ønsker at snyde, ja så kan det selvfølgelig også lade sig gøre på trods af GCP-reglerne.

Man skal derfor i højere grad se GCP-reglerne og andre lignende systemer som en måde at vejlede og undervise forskerne i, hvordan man bør gennemføre god forskning. 

Tilsvarende håber jeg også inderligt, at en eventuel konsekvens af Milena Penkowas sagsforløb i form af måske nye kontrolmekanismer eller lignende, snarere vil få karakter af nye og bedre måder at uddanne vore yngre forskere på, således at vi ikke ser noget lignende igen.

Milena Penkowa er en enlig svale i forskerverdenen, og selvom forløbet i den grad har været ærgerligt og giver forskere et dårligt image, specielt i kraft af den meget intense presseomtale, så er det meget vigtigt at understrege, at forskning i Danmark generelt har et særdeles højt niveau, og at man kan stole på danske forskningsresultater.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar