onsdag den 24. april 2013

Data bør publiceres hurtigst muligt


Indimellem dukker der debat op i de videnskabelige tidsskrifter omkring forsinkelse hos forfatteren til at få publiceret data fra kliniske undersøgelser. Problemet ligger dog ikke kun hos forfatterne. Tidsskrifterne bærer undertiden en del af ansvaret for meget sen publikation af forskningsresultater. Alle aktive forskere har prøvet at vente helt op til 1 til 2 år fra indsendelse af et manuskript til det publiceres i tidsskriftet, og undertiden endog længere tid end dette. Dette er ikke acceptabelt hverken for forfatterne eller for det samlede forskningssamfund, hvor hurtig kommunikation af vigtige forskningsresultater er essentiel for at undgå unødige projekter og for at give patienterne den bedste behandling så hurtigt som muligt.

De fleste tidsskrifter arbejder for at gøre processerne så kortvarende som muligt i selve den redaktionelle proces fra indsendelse af manuskriptet til accept af dette. Man presser derfor bedømmerne så meget det kan lade sig gøre, og de fleste tidsskrifter har endvidere forsøgt at optimere processerne så meget som muligt i de øvrige faser af den redaktionelle proces. Det er dog langt fra godt nok, og der er så afgjort plads til forbedring.

Der har været tanker fremme om, at måske bruge professionelle bedømmere, dvs. betale bedømmerne for deres indsats, hvorved man kan presse dem yderligere tidsmæssigt. Dette kan bestemt være en vej frem, men vil generere nogle omkostninger som selvfølgelig skal dækkes. Nogle tidsskrifter bruger en smart metode, hvor man straks efter artiklen er antaget offentliggør den som en ”provisional pdf file”. Dvs. at artiklen bliver faktisk publiceret officielt på dette tidspunkt, men det er kun i form af e word-fil konverteret til pdf-format. Artiklen er derfor ikke sat op efter tidsskriftets normale grafik, og der er ikke læst korrektur m.v. Dette gøres sidenhen, hvorefter artiklens endelige layout først offentliggøres efter nogle måneder. Resultaterne er dog offentliggjorte betydeligt tidligere med denne metode. Andre tidsskrifter (ligesom Ugeskrift for Læger) anvender en metode, hvor man publicerer pdf-filerne af artiklerne som ”først på nettet”, dvs. før de har fået volumen og sidetal. '

I Ugeskrift for Læger vil vi gerne publicere artikler så hurtigt som overhovedet muligt, og en brugbar metode kunne f.eks. være at lægge dem ud, straks de er antaget til publikation. Hvis man anvender volume, issue og sidetal, er dette desværre ikke en mulighed, da man så herefter ikke kan sammensætte de forskellige numre, når artiklerne har været gennem sprogbehandling, korrektur, grafisk opsætning m.v. Den eneste løsning på problemet vil være at give artiklerne numre i stedet for issue og sidetal – nøjagtig som vi gør i Danish Medical Journal. Denne model vil muliggøre, at vi publicerer artiklerne betydelig hurtigere end i dag. Vi arbejder på en sådan løsning, men det kræver bl.a. en andet IT opsætning for vores artikelsystem. Vi håber at være på plads med en sådan løsning senere i 2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar