torsdag den 11. april 2013

Hvad gør du med din kapitalpension?Der er kommet en ny form for pension - alderspension, som fremover skal erstatte kapitalpensionen. Læs her, hvad dine muligheder er i den forbindelse:

Overgangsordning

Som en særlig overgangsordning har du resten af 2013 muligheden for at spare 2,7 % af depotet i afgift (minus omkostninger), hvis du omlægger din kapitalpension til den nye aldersopsparing.

Ved omlægningen betaler du 37,3 % i afgift i 2013, og dit depot bliver dermed tilsvarende mindre. Til gengæld er der ingen afgift senere, når du hæver pengene. Men er det mon en fordel for dig?

Afkast

Det er en udbredt misforståelse, at aldersopsparingen giver et lavere afkast af din opsparing, men det er ikke rigtigt. Det virker umiddelbart logisk, at det må være bedre at forrente det fulde beløb frem for et beløb, der er 37,3 % mindre, efter afgiften er trukket. Men sådan er det ikke.

Afgiften skal nemlig betales i sidste ende alligevel. Da afgiften afregnes som en procentdel af depotet, har det ingen betydning, om den afregnes ved indbetaling eller ved udbetaling.

Et regneeksempel

At afkastet på de to ordninger er det samme kan vises ved to regneeksempler:

Eksempel 1

Du beholder din kapitalpension på 100.000 kr. og undlader at modtage gaven på 2,7 %. Om 10 år, når du skal på pension, har du så forrentet din pension med 100 %. Du har altså 200.000 kr., som du skal betale 40 % afgift af – der er altså kr. 120.000 tilbage efter skat.

Eksempel 2

Du har kr. 60.000 i en aldersopsparing, hvilket svarer til beløbet i eksempel 1 efter afgiften på 40 %. Om 10 år har du forrentet din pension med 100 %, fordi du købte de samme værdipapirer som i eksempel 1. Du har altså 120.000 – nøjagtig det samme beløb som i det første eksempel.

Det er altså ikke størrelsen af beløbet, der forrentes, men afkastet, som betyder noget. Det er gaven fra staten på de 2,7 %, som gør, at du er bedre tjent med, at omlægge kapitalpensionen.

Skal du omlægge til aldersopsparing?

Der er kun 3 tilfælde hvor det ikke kan betale sig
  • hvis du er garanteret en høj grundlagsrente, som forsvinder ved omlægningen (i pensionsselskaber)
  • hvis du senere vil overføre din kapitalpension til en ratepension eller livrente (typisk hvis din ægtefælle har store pensioner og du har små pensioner)
  • hvis du får omkostninger ved omlægningen, som er større end fortjenesten (ved små depoter)

Tre gode råd om kapitalpension

Du bør derfor fokusere på at forbedre afkast eller sænke omkostninger i din pensionsordning. Når du omlægger din kapitalpension, hvilket de fleste bør gøre i 2013, så husk lige at undersøge, hvilket selskab der giver det bedste afkast.

Hvis en kapitalpension var bedre end andre pensionsformer for dig i 2012, så er aldersopsparingen med stor sandsynlighed også bedre i 2013. Du skal derfor ikke ændre dine fremtidige indbetalinger fra kapitalpension til ratepensioner eller livrenter.

Mange pensionsselskaber ændrer automatisk dine indbetalinger uden at tage hensyn til, hvad der er bedst i din situation. Her er det vigtigt, at du siger fra, da hverken ratepension eller livrente kan erstatte en kapitalpension.

Der er med andre ord reelt kun en erstatning for kapitalpensionen, og den hedder aldersopsparing.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar