torsdag den 14. marts 2013

Skrot nu den 4 års regel!Gad vide hvornår de afgørende embedsmænd og ministeren bliver klar over, at 4 års reglen stort set kun har bivirkninger og meget ringe virkning?

Hvis det stod til IRF (Institut for Rationel Farmakoterapi, red.) og en vurdering ud fra virkning i forhold til bivirkninger, ville den regel givetvis være afskaffet forlængst.

Den virkning, som man visse steder tilskriver 4 års reglen, skyldes formentlig andre faktorer, og kan efter min opfattelse slet ikke retfærdiggøre, at man opretholder reglen med alle de ulemper, som den oplagt har.

Vi har nu grundet de store universitetsårgange rigtig mange yngre læger, der i et særdeles kompetitivt miljø kæmper om at få hoveduddannelsesstillinger i deres ønskespecialer. Der er overhovedet ingen grund til at opretholde 4 års reglen for at få disse læger til at være målrettede og undgå at spilde tiden.  Det sker helt naturligt, når de er mange, der skal kæmpe om ikke nær så mange uddannelsesstillinger.

Til gengæld medfører 4 års reglen alvorlige problemer på flere områder. 

Både prægraduat og postgraduat påvirkes de studerendes og de yngre lægers hverdag og livskvalitet, og den giver stress og bekymringer helt ud over det rimelige. 

Jævnligt kan man møde studerende på de allerførste semestre af studiet, som bekymrer sig om, hvad de skal gøre for at være sikre på at kunne få hoveduddannelse, når de skal søge den om 5-6 år!

Dette på et tidspunkt i lægestudiet, hvor de endnu slet ikke har kendskab til bredden i lægefaget og i hvert fald ikke har kendskab til alle 38 lægespecialer. Således foretages deres specialevalg, og de begynder at samle ”point” til at kunne blive børnelæger, ørelæger, gynækologer etc., længe før de har været på deres første kliniske ophold.

Chancen for at de får foretaget et relevant specialevalg så tidligt er ret lille – og der er en række specialer, der ikke har en jordisk chance for at blive valgt, fordi de endnu for disse 1., 2. og 3. semesterstuderende er helt usynlige.

Senere på studiet bekymrer en stor del af de studerende sig om, hvorvidt de får bredde nok i deres kliniske erfaring, når KBU er beskåret til 12 måneder med vilkårlig sammensætning, og de samtidig kun har 3 år efter endt KBU, hvis de vil uddannes som speciallæger i Danmark.

Derfor søger disse unge mennesker naturligt nok et eller flere prægraduate lægevikariater, eller de kaster sig ud i prægraduat forskning. Det betyder, at studietiden forlænges, i nogle tilfælde med flere år.

Samtidig betyder nogle specialers flaskehalse, at de, der gennemfører studiet på normeret tid, ved ansøgning til hoveduddannelse skal kæmpe mod denne population med øget erfaring, måske ligefrem en ph.d. Og derved er der ikke oplagt incitament til rent faktisk at gennemføre studiet på normeret tid. Snarere tværtimod. 

Så kommer perioden under og efter KBU, hvor kampen for intro- og hoveduddannelsesstillinger for alvor går ind. Stor er mængden af yngre læger med stress og søvnløse nætter grundet dette.

Og endnu større er bekymringen om, hvordan det skal gå, hvis de slet ikke når at komme i gang inden for de 4 år. Dilemmaet er jo, at de er nødt til at være målrettede og gå efter det, de ønsker, for at gøre sig forhåbninger om at have den rette profil til at komme i betragtning til hoveduddannelsesstilling i ønskespecialet.

Men hvis det nu glipper, fordi køen i mange specialer er for lang, så har de jo lige netop IKKE den rette profil til at søge deres alternative speciale(r), og så kommer de bagest i en anden kø. Risikoen for ikke at nå det er helt reel.

Samfundet vil tabe et ikke ubetydeligt antal læger – enten til udlandet eller til en ikke-specialiseret karriere - hvad vi da slet ikke har brug for, når det er speciallæger vi mangler og vil mangle i fremtiden.

Så kære beslutningstagere. Kom ud af elfenbenstårnet og kig ud i virkelighedens verden. Vi har på ingen måde brug for den 4 års regel, den giver os kun problemer. Det I vil opnå med reglen får I alligevel. Jo før I afskaffer den jo bedre.

6 kommentarer:

 1. 4 årsreglen har måske været et nødvendigt skridt engang, MEN jeg har altid været modstander af at lægeforeningen i dan grad lægger sig ud med en delforening. Mener vi nu at lægeforeningen bør afskaffe denne regel, som FAYL anser for meget generende og som synes at efterlade en mindre gruppe i et uddannelses mæssigt kviksand. Lad os stoppe den endeløse diskussion: VÆK MED 4 ÅRSREGLEN !!! Venlig hilsen Praktiserende psykiater Jens M Svendsen

  SvarSlet
 2. enig... den er helt vanvittig
  der er kun familielæger tilbage som er gamle, eller dem som ikke var motiverede nok/faldt for 4 års regel og nu vil udnytte systemet/de syge

  kom igen på mandag ;-)
  så jeg kan få min kommunale check

  tror jeg vil være læge, nemme penge i dag
  og der er patienter nok, for ingen gider være alm læge

  tilgengæld har vi for mange speciallæger som vi ikke kan bruge til noget

  de kan kun sige hvad folk ikke fejler

  den alm læge skal være den der har bred erfaring og vurdere hvad der er relevant at henvise til, men der er kun nyuddannede læger(som er der i 4år), før de blir speciallæger og skrider fra lægepraksis

  SvarSlet
 3. og oftest kun uddannelseslæger, under uddannelse

  derfor vi ikke kan kurere de syge

  det ender galt

  SvarSlet
 4. men det skræmmende er ikke at lægerne er udsat for en "reform" med 4års reglen

  det skræmmende er at reformerne sker for alle i systemet

  alle skal stresses igennem systemet

  ungdomsuddannelser,folkeskole(heldagsskole),gymnasiereform,videregående klippekort/su reform
  fremfor at lade folk tage i eget tempo

  man får aldrig noget ud af at piske folk igennem systemet

  det har tit den stik modsatte effekt, vi får flere der udnytter systemet

  visse læger udnytter systemet tror jeg, mange su ryttere pga de løber tør på videregående udd

  i gamle dage lod man folk køre i eget tempo, det gavenr også kreativiteten
  men vi har glemt frihed,kreativitet,traditioner mv.
  alle love fungerede bedre i gamle dage
  der er alt for mange love / regler i dag

  fjern så mange love som muligt, og genindfør personlig frihed

  rygeforbud er en af de mest krænkende love for personlig frihed
  restauratør kan ikke engang bestemme selv over sit sted, de er tvunget til at købe en emhætte til 20-30.000kr

  men kunne nok remse mange love der ikke gir mening
  multimedielicens,multimedieskat(folk lægger mobiler på arbejdet pga den) osv osv

  hver gang der kommer ny lov er der uskyldige ofre
  læger,gymnasieelever,kontanthjælp modtagere,folk på sygedagpenge (der mister sygedagpenge selvom de er syge)

  regner man med de vil supportere systemet bagefter de er blevet taget i røven af det?

  SvarSlet
 5. "The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant, and has forgotten the gift."
  -Albert Einstein

  det er vidst hvad der er gået galt med samfundet de sidste mange år, stres i alle systemer
  det gavner ingen, man kan ikke tænke med stres

  tid til den enkelte, personlig frihed(så meget som muligt i ethvert henseende), færre love
  (som i gamle dage)

  sjovt nok er det kun LA der går ind for det...

  SvarSlet
 6. Personlig frihed til alle, så tager alle også hensyn

  Fjern personlig frihed, så gør alle oprør


  Videnskabelige (objektive) love, fremfor subjektive personlige holdninger

  Det ville da være dejligt...
  Ingen af vores love er videnskabelige eller logiske

  SvarSlet