torsdag den 7. juni 2012

Udeblivelse eller ikke inviteret?

Interventioner, der tager udgangspunkt i specialespecifikke årsager til udeblivelser virker. 

F.eks. etablerede en håndkirurgisk klinik et ambulatoriespor, der var åbent, og hvor patienter, der udeblev, selv kunne booke en tid, hvorved udeblivelser blev reduceret fra 16 % til 11% (Self-referral clinic).

Børneafdelingen i Viborg ændrede deres retningslinjer og indførte påmindelse med sms. Det virker (SMS virker), mens børneafdelingen i Kolding, baseret på egne erfaringer, sendte påmindelsesbreve ude med signifikant effekt (Påmindelse virker).

I et Cochranereview dokumenteres det, at SMS, e-mail, frankerede svarkuverter med bekræftelse og selv-booking ambulatorier alle reducerer udeblivelser signifikant (E-mail mod udeblivelser).

Patienter, der udebliver, har hyppigere fået en aftale med kortere varsel end andre patienter, ligesom de hyppigere er udsat for, at hospitalet har ændret deres aftale med kort varsel, og at kommunikationen med sygehuslægen var mindre god (Non-attendance or non-invitation).

En ud af 3 udeblivelser skyldes således mangelfuld eller forkert hospitalsadministration af patientaftaler (breve ikke sendt, forkerte tider, forkert booking, brev når frem efter aftale, forkert mødested).


En ud af 5 udeblivelser skyldes mangelfuld kommunikation fra sygehusets side (Udeblivelser i hudklinik) og (Why 100 patients failed to come).

Der er signifikant lavere udeblivelse ved tider om formiddagen end senere på dagen, og nogle læger har signifikant flere udeblivelser end andre (Udeblivelser i ørenæse og hals klinik og Udeblivelser i hudklinik).

Etniske patienter er overrepræsenteret blandt udeblivere i alle undersøgelser (Børneafdeling) og (børneafdeling London) og (Why outpatients fail to attend).


I Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital fortæller patienterne, at de ikke kommer til samtaler, hvor de ved, at der ikke er bestilt tolk; hvor de har erfaring for, at der ikke er afsat god tid, eller hvor de har erfaring for, at de ikke forstår, hvad der foregår.

Ofte fortæller de, at de ikke ved, hvor de skal gå hen på sygehuset og farer vild eller bruger lang tid på at finde rette afdeling, hvorefter de afvises.

I Indvandrermedicinsk Klinik har vi en halvt så høj udeblivelses % som andre ambulatorier, opnået gennem konsekvent brug af tolke og sms reminder (Send SMS - gebyr duer ikke)

Som konsekvens af tolkegebyret oplever vi nu, at patienterne udebliver fra aftaler, fordi de stadig modtager regninger, og fordi de ikke ved, at loven er afskaffet (Finanslov med integration).

Astrid Kragh sagde i en tale til Lighedsparlamentet i sidste uge om ulighed i sundhed: ” Det her er et område, som regeringen vægter meget højt. Uligheden i sundhed er vokset, siden jeg gik i børnehaveklasse, og vi kan se, at en yderligere polarisering er i gang. Der er en stor gruppe, som halter bagud…”.


Der er minimum 5 veldokumenterede interventioner, der alle nedbringer udeblivelser, og som sikrer lighed.

De fleste udeblivelser skyldes administrative og kommunikative mangler i sundhedsvæsenet og manglende viden om, hvilke patienter der udebliver indenfor hvert speciale og hvorfor.

Jeg foreslår, man bruger den viden og de værktøjer, vi allerede har, til at nedbringe antallet af udeblivelser i stedet for at kaste udsatte patienter ud i endnu et forsøg, der med garanti vil gøre dem endnu mere udsatte og øge uligheden i sundhed.

Sundhedsvæsenet bør gribe i egen barm, før man begynder at udstede dummebøder til patienter, der udebliver, fordi sygehusene ikke selv kan finde ud af bedre kommunikationen med patienterne.

Ellers ender det vel med, at patienterne begynder at idømme sygehuset bøder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar