fredag den 13. april 2012

Ny ordning i Lægernes Pensionskasse – hvad skal du vælge?

Har du en pensionsordning i Lægernes Pensionskasse (LP), så har du sikkert modtaget en god bunke papirer fra LP i din postkasse. LP ændrer nemlig din pension, og det er meget vigtigt, at du tager stilling til, om du skal gå med i den nye ordning senest 23. april.

I Lægernes Pensionsnyt, april 2012 beskrives den nye ordning som et "tilbud om at få forhøjet pensionsopsparingen med en omtegningsbonus mod at give afkald på garantien. Ordningen ”omtegnes” i stedet til en ny ordning med betinget garanti".

Som udgangspunkt er tidspunktet for at gå fra en garanteret ordning til en betinget garanteret ordning meget gunstig. Derfor vil mange af medlemmerne i LP have interesse i at vælge ny ordning. Det gælder også, selv om der vil være større risiko på det løbende afkast, og selv om forsikringsdækningen i nogle tilfælde falder.

Årsagen er, at renten er faldet meget betydeligt i samfundet, og at LP har tjent mange penge på det. Hvis renten stiger igen, vil disse penge imidlertid forsvinde igen.

Den ”bonus,” du kan få nu, er altså ret stor, og for de fleste vil det være den vigtigste årsag til at forlade den garanterede ordning nu.

Og hvorfor nu det? Er du garanteret 3-4 % i rente, og er renten i samfundet er betydeligt lavere (som det er tilfældet lige nu), så er det jo fristende fortsat at få 3-4 %.

LP kan dog sælge denne sikkerhed for et godt afkast i finansmarkedet og give dig del i denne fortjeneste ved at tilskrive dit depot denne omtegningsbonus. Man kan sige, at jo lavere renten er i samfundet, jo mere fristende er det at tage imod denne bonus, for des større er sandsynligheden for, at renten snart stiger. 

Hvis renten fortsætter med at være meget lav på langt sigt – dvs. at afkastet på en god blanding af aktier og obligationer fra hele verden kommer under 3-4% (populært kaldet et Japan-scenarium), så vil den gamle ordning kunne levere et bedre afkast uanset, at bonussen lige nu er stor. LP mener dog, at der så på langt sigt vil være fare for, at selskabet ikke kan overholde garantierne.

En anden stor effekt af at sige nej tak til den nye ordning er, at pensionisttillægget bortfalder. Din pension vil dermed falde med 10-11%, og du kan ikke kan regne med, at den stiger fremover.

Man kan sige, at dersom du ikke kan lide guleroden, så kan det være, at pisken giver den samme effekt. Altså at du vælger ny ordning.

Samlet set vil det for langt de fleste betyde, at LP har givet sine medlemmer et tilbud, der er meget svært at sige nej tak til.

Der er dog to ting, som du bør huske på. For det første stiger risikoen i din økonomi, og det betyder, at du selv fremover skal sætte flere reserver til side i stedet for den ”gamle garanti”.

For det andet bliver forsikringsdækningen i nogle tilfælde ringere, og det bør du tage stilling til.

Er du i tvivl, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte Finanshuset i Fredensborg A/S på tlf.: 48 47 67 00 eller mail@finanshus.dk.

1 kommentar:

  1. 010612: Har jeg ret i, at opstillingen med gammel pension uden pensionisttilæg og ny pension faktisk viser stort set samme nedgang i månedlig pension, som i det for et par år siden udsendte materiale?

    Dengang fravalgte jeg ny ordning pga det store fald i pensionsordningen (som ældre pensionist var udsigterne 20 år frem i tiden knapt så interessante).

    I det i dette forår udsendte materiale, så det umiddelbart ud til, at der ville komme en lille månedlig stigning straks efter overgang fra gammel til ny ordning. 1.6. udbetalingen viser dog, at selve pensionen reelt er gået tydeligt ned - resten er pensionisttillæg under nye ordning, som teoretisk også kan forsvinde med kort varsel? Føler mig dum - og bondefanget!

    SvarSlet