onsdag den 26. september 2012

Hvordan skrives et godt diskussionsafsnit ?

Traditionelt er diskussionsafsnittet i en artikel det sværeste at skrive som ny forfatter. Der er dog nogle gode råd i forberedelsesfasen, som kan gøre det lettere at få det skrevet.

Først og fremmest er det normalt, at man i første afsnit i diskussionen giver et kort resumé af resultaterne i artiklen.

Dette kan måske synes som en unødvendig gentagelse, idet det jo står ovenfor i resultatafsnittet. Ikke desto mindre er det en slags læserservice, hvor man kort resumerer, hvad man har fundet.

Det sidste afsnit i diskussionen er en konklusion. De øvrige afsnit imellem det første resuméafsnit og den sidste konklusion vil være en opdeling af forskellige emner for forsøget. 

Det er en god idé at starte med det vigtigste først, og der skal være en meget stram disponering af emnerne i de forskellige afsnit i diskussionsafsnittet.

Næstsidste afsnit, dvs. lige før konklusionen, kan typisk være et afsnit om ”study limitations”, hvor man kritiserer de anvendte metoder.

Man sammenligner med tidligere studier med referencer, og vigtigst er perspektiveringen af ens fund. Der må ikke angives nye resultater i diskussionsafsnittet, da dette skal nævnes i resultatafsnittet i stedet.

De fleste diskussionsafsnit kan som hovedregel reduceres med op til 50% - så pas på at fatte dig i korthed. Det, der bærer artiklen, er ikke diskussionsafsnittet, men derimod de fund man har gjort.

Brug af ”name-dropping” bør så vidt muligt undgås. F.eks. bør man ikke skrive ” in previous work by Soper et al. (ref) it was shown…”. I stedet skriver man ”in previous work it was shown that … (ref)”, hvor referencen vil tage læseren til artiklen af Soper.

Artiklens konklusion kan være det typiske, at yderligere studier er påkrævet. Alternativt kan man jo have løst mysteriet og derved give en final konklusion.

Dette er desværre sjældent nu om dage, da det typisk kræver meget store patientmaterialer. 

Som hovedregel bør man ikke være overmodig i sin konklusion, men derimod præsentere konklusionen med forbehold, idet der selvfølgelig kan være en masse fejlkilder i projektet og ikke mindst i den kliniske perspektivering til dagligdagen.

1 kommentar:

  1. Tak for en fin og enkel gennemgang. Sidder selv og skriver på netop diskussionen i min første artikel som 1. forfatter og din no-nonsense artikel var god, omend en lidt mere udtømmende beskrivelse kunne være på sin plads.
    I øvrigt anbefales Kliewer MA: Writing it up: a step-by-step guide to publication for beginning investigators. (PMID: 16517971)

    SvarSlet