torsdag den 6. juni 2013

Hjælp! Der er en PC i rummet

Computeren kan være et vidunderligt værktøj i klinikken. Men alt for ofte kommer den i vejen for en god relation til patienten.Som en magisk, firkantet magnet suger den lægen til sig. Han når lige at hilse pænt, før han logger på og fæstner blikket på skærmen - med ryggen til patienten..

Patienten kan da også sagens høre ham, når han stiller sine spørgsmål, og han lader også til at kunne høre hende, mens han taster oplysninger eller søgeord eller venter stille en stund til de nye resultater viser sig.

Patientens kropslige udtryk for bekymring og frustration ser han derimod ikke. Han ser ikke som hun snor sig med hovedet helt på skå og kroppen drejet for at få øjenkontakt. Han ser ikke uroen i hendes blik, mens hun relevant svarer på hans spørsmål om medicin og doser, og han deler ikke hendes begejstrede udtryk, når hun får tanken, at hendes smerter måske skyldes en bivirkning.

Savner øjenkontakt med patienter
Alle kan nok blive enige om, at PC’en i denne situation er i vejen for god kommunikation. Her i USA har jeg haft det privilegium at overvære flere konsultationer, og også hørt læger diskutere de fremstormende PC’ere med deres omdiskuterede Elektoniske Patientjournaler (EPJ) og krav om dokumentation. Her, som i Danmark, er PC’en og de elektroniske patientjournaler efterhånden en integreret del af konsultationen.

Nyttigt værktøj
Men selv om de reaktioner jeg har stødt på i forhold til elektronisk dokumentation og elektroniske journaler overvejende er negative så har jeg under mine besøg i klinikken observeret, hvordan journalen bliver brugt flittigt og konstruktivt. Lægerne udnytter eksempelvis den lette adgang til tidligere journalnotater eller de friske oplysninger, sygeplejersken netop har tastet ind. Alligevel er den generelle tale om computer og elektronisk journal negativ. Hvis jeg eksempelvis siger: ”Nå, der fungerer den vist meget godt”, er jeg næsten sikker på at få et: ”Jae, – men... ”til svar: Jeg skal jo ikke tro, de er tilfredse.

Men en grundlæggende negativ stemning overfor computeren er en uheldig fortræningsmekanisme, der gør det væsentlig sværere at finde kontstruktive løsninger, som kan minimere ”bivirkningerne”.

Tæm din computer
For computeren behøver ikke at tage magten i konsultationen. Den kan tæmmes. Eksempelvis har jeg set læger bevidst vende ryggen til skærmen og front mod patienten. Jeg har set dem være meget bevidste om, at ”nu taster jeg” eller ”nu taler jeg med patienten”. Og jeg har talt med læger, der er meget glade for deres elektroniske værktøj, fordi de mener fordelene langt overskygger ulemperne.

Så det handler grundlæggende om hvem der ”går tur med hvem”. Computeren skal ”kende sin plads”. Den enkelte læge må finde ud af, hvordan han eller hun bedst arbejder med computeren.

Krav til planlægning
Men det må ikke kun blive et individuelt problem. Konsultationslokalerne skal indrettes med tanke på de nye arbejdsmåder computeren fører med sig. Hvor skal skærmen eksempelvis placeres – og vil en bærbar computer være bedre end en stationær?

Det er også vigtigt, at sundhedspersonalet får en god introduktion til computerens programmer. De skal være fortrolige med programmerne, og programmerne skal være tilpasset personalets arbejdsgange. Hvis lægen ikke er ”hjemme” i sine programmer, er det klart, det tager opmærksomhed fra patienten.

Og så skal vi selvfølgelig hele tiden være kritiske overfor, hvad vi bruger computeren til. Mulighederne er uendelige, og doumentation kan være super nyttigt for forskning, kvalitetsudvikling og planlægning. Men som mange læger både her i USA og i Danmark er gode til at gøre opmærksom på, er der brug for en skarp prioritering. Det er patienten – ikke PC’en – der skal være i centrum.

Fakta

· Undersøgelse om amerikanske lægers brug af elektroniske patientjournaler: https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?urlCache=aHR0cDovL3d3dy5tZWRzY2FwZS5jb20vdmlld2FydGljbGUvNzc1MTEy&ac=401 NB. Du skal danne en brugerprofil for at se undersøgelsen.

· Læs min artikel om Elektroniske Patientjournaler i USA i Ugeskrift for Læger nr. 3 2013: Amerikanske EPJ’ers stenede vej til klinikken http//www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2013/UFL_2013_3/UFL_2013_175_3_98

· Læs tidligere indlæg på W(h)ite World: Bekymring for privathed efterlyses: http://witeworld.wordpress.com/2013/01/17/bekymring-for-privathed-efterlyses/


o Læs “directors cut” på Mette Breinholdts blog: W(h)iteworld
Here you can find it in English with the title: Help! There’s a Computer in the Room


o Følg Mette Breinholdt på Twitter @Mettebreinholdt


1 kommentar:

  1. Dorthe Furstrand6. juni 2013 kl. 16.56

    Meget vigtig vinkel når man diskutterer al den her Sundheds it.

    Når man vurderer og indfører ny it, skal det også tænkes ind hvordan det kommer til at fungere helt ude i konsultationen. For patienten - og for lægen.

    SvarSlet