torsdag den 17. februar 2011

Udnyt eksisterende data!

Hvordan går det nu lige med udnyttelsen af sygehusenes forskellige nøglekapaciteter, f.eks. operationsgangen? Gik det bedre i sidste uge end ugen før? Går det bedre på sygehus A end sygehus B? Og hvorfor?

Gode og centrale spørgsmål for de forskellige ledelseslag i sundhedsvæsenet, når der som nu er behov for at få stadigt mere ud af de ressourcer, der er til rådighed. Men det er også spørgsmål, som i dag ofte må stå ubesvaret hen. Det svækker det ledelsesmæssige handlerum i forhold til udvikling, tværgående læring og andre gode intentioner.

Men der er jo faktisk mange data i sundhedsvæsenet, også om antallet af patienter, som indgår i behandlingsaktiviteter ved de forskellige nøglekapaciteter på sygehusene. Så der skal gøres mere for at bringe disse data i spil, så de kan berige den løbende rapportering.

Dette er dog ikke nødvendigvis bare lige.

Skal man kunne kigge på tværs af forskellige sygehusenheder, så er det jo selvfølgelig afgørende, at registreringspraksis er rimeligt ensartet – ganske som når man sammenligninger kliniske data. Så der kan være brug for lidt knofedt for at komme i gang for alvor.

Uanset, at der kan være nogle udfordringer i forhold til at komme i gang, så ser jeg et behov for at under­kas­te denne side af sundhedsvæsenet samme opmærksomhed som den kliniske registrering og bruge den til opfølgning på den behandlingsmæssige kvalitet og effekt.

En større klarhed om den løbende udnyttelse af de forskellige kapaciteter og tværgående sammenligninger vil være et kvalificeret afsæt for at identificere og drøfte muligheder for forbedringer - både i forhold til de fysiske kapaciteter og medarbejderkapaciteten.

Data skal ”bare” friseres og sættes på formel. God fornøjelse.2 kommentarer:

  1. Det er spændende indblik i hvordan management-brachen tænker, du her præsentere. Er der egentlig noget evidens for, at en sammenkøring af data på tvær af sygehusene, gør sygehusene bedre økonomisk? Nogle gange får man lidt indtryk af det hele er til for dens egen skyld - det kunne være interessant at vide om en ledelsen på et sygehus gør det bedre ved blot at kigge på egen data, fremfor at skulle sammenlignes med andre sygehus, der givetvis fungere under andre forudsætninger.

    SvarSlet
  2. Samkøring og sammenligning af data over tid for egen organistion og med andre giver ikke i sig selv et resultat. Det som er afgørende er den læring, undren og opmærksomhed, der kan opnås med afsæt heri, herunder en søgen efter forståelse for om andre forudsætninger, som er til stede andre steder, kan være en inspiration til ændringer i egen organisation.

    SvarSlet